ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/311/14Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/311/14

Szczegóły informacji

XLII/311/14

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-11-13

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.216, art.217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.885 ze zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXV/273/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 203/14 z dnia 07 lutego 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 207/14 z dnia 25 lutego 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVI/286/14 z dnia 28 marca 2014 r.  Zarządzeniem Wójta Nr 213/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 214/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 222/14 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVII/289/14 z dnia 29 maja 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVIII/295/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 231/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 234/14 z dnia 15 lipca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 237/14 z dnia 31 lipca 2014 r. Zarządzeniem Wójta Nr 242/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 247/14 z dnia 30 września 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XLI/307/14 z dnia 17 października 2014r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 248/14 z dnia 28 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1.Zmienia się wydatki budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianach wynoszą 13 914 662,45 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 10 778 060,84 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 3 136 601,61 zł ,w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 136 601,61 zł
 
§ 2.
§ 7. do Uchwały Nr XLI/307/14 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:                                                 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 410 000,00 zł
3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 724 457,00 zł, w tym planowanego deficytu do kwoty 1 280 275,00 zł
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 260 000,00 zł”.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
1. Dokonuje się zmian  w planach finansowych po stronie wydatków  w Urzędzie Gminy Brody - zmniejszenie o kwotę  69 698,00 zł
2. Dokonuje zmian w planach finansowych po stronie wydatków w GOPS w Brodach - zmniejszenie  o kwotę 30 302,00 zł
3. Dokonuje się zmian w planach finansowych w Zespole Szkół  w Brodach -zwiększenie  o kwotę 100 000,00 zł
Organ stanowiący był poinformowany, że w przypadku braku środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w Zespole Szkół pod koniec roku będą musiały zostać zabezpieczone środki na ten cel.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Jałocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jałocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-25 11:41:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-25 11:41:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-25 11:41:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony