ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/297/14Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/297/14

Szczegóły informacji

XXXVIII/297/14

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu

Na podstawie:

podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu położonego w Brodach:
- części działki 151/1 o pow.300 m2 na okres od 11.05.2014r. do 30.04.2017r.,
- część działki nr 238 o pow. 200 m2 od 01.10.2014r. do 31.09.2017r.,
- część działki nr 238 o pow. 180 m2 od 01.10.2014r. do 31.09.2017r.,
- część działki nr 238 o pow. 300 m2 od 01.10.2014r. do 31.09.2017r.,
- dz. 4/10 o pow. 1102m2 na okres od 11.07.2014r. do 30.06.2017r.,
- dz. 4/11 o pow. 456m2 na okres od 10.10.2014r. do 09.10.2017r.,
- część działki nr 109 o pow. 2100m2 na okres 17.10.2014 do 16.10.2017r.,
z przeznaczeniem na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy złożyli wniosek w tej sprawie.
§ 2.
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy na dzierżawę gruntu położonego w Brodach:
- część działki nr 172/20 o pow. 750 m2 od 01.07.2014r. do 31.06.2017r.,
- część działki nr 156/30 o pow. 340 m2 od 01.07.2014r. do 31.06.2017r.,
- część działki nr 156/30 o pow. 300 m2 od 01.07.2014r. do 31.06.2017r.,
z przeznaczeniem na cele rolne pod uprawę warzyw, dla mieszkańców Gminy  którzy złożyli wniosek w tej sprawie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, ponieważ art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Dotychczasowi dzierżawcy złożyli wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy na:
- części działki 151/1 o pow.300 m2 na okres od 11-05-2014r. do 30-04-2017r.,
- część działki nr 238 o pow. 200 m2 od 01-10-2014r. do 31-09-2017r.,
- część działki nr 238 o pow. 180 m2 od 01-10-2014r. do 31-09-2017r.,
- część działki nr 238 o pow. 300 m2 od 01-10-2014r. do 31-09-2017r.,
- dz. 4/10 o pow. 1102m2 na okres od 11-07-2014r. do 30-06-2017r.,
- dz. 4/11 o pow. 456m2 na okres od 10-10-2014r. do 09-10-2017r.,
- część działki nr 109 o pow. 2100m2 na okres 17-10-2014 do 16-10-2017r.
Aby dzierżawa była przedłużona na kolejny okres potrzebna jest zgoda Rady Gminy Brody.
 
Ponadto do Urzędu Gminy w Brodach wpłynęły wnioski mieszkańców na dzierżawę:
- część działki nr 172/20 o pow. 750 m2 od 01-07-2014r. do 31-06-2017r.,
- część działki nr 156/30 o pow. 340 m2 od 01-07-2014r. do 31-06-2017r.,
- część działki nr 156/30 o pow. 300 m2 od 01-07-2014r. do 31-06-2017r.,
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej została wywieszona na okres 21 dni tj. od dnia 08-05-2014r. do 28-05-2014r. z zaznaczeniem, że gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy do Urzędu wpłynie kolejny wniosek na dzierżawę wskazanych nieruchomości w całości lub w części, wówczas przeznaczenie do dzierżawy przedmiotowej nieruchomości lub jej części nastąpi w drodze przetargu. Do dnia 28-05-2014r. nie wpłynęły żadne wnioski.
Aby dzierżawa została zawarta potrzebna jest zgoda Rady Gminy Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-01 11:27:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-01 11:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-01 11:27:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony