ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/295/14Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/295/14

Szczegóły informacji

XXXVIII/295/14

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.216, art.217, art. 236 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.885 ze zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXV/273/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 203/14 z dnia 07 lutego 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 207/14 z dnia 25 lutego 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVI/286/14 z dnia 28 marca 2014 r.  Zarządzeniem Wójta Nr 213/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 214/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 222/14 z dnia 23 maja 2014 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVII/289/14 z dnia 29 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1.Zmienia się dochody budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 Dochody po zmianach wynoszą 11 309 991,17 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 10 190 348,17 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1 119 643,00 zł
 
2.Zmienia się wydatki budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianach wynoszą 14  871 809,17 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 9 989 682,42 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 4 882 126,75 zł ,w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 882 126,75 zł
 
§ 2.
§ 2. do Zarządzenia Nr 222/14 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2014 r. otrzymuje brzmienie pkt
„2.Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  1 512 860,17 zł
zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały”.
 
§ 3.
§ 4. do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXXVII/289/14 z dnia 29 maja 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 172 745,12 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 172 745,12 zł, w tym:
 
Sołectwo Biecz                 12 295,81 zł
Sołectwo Brody                 27 446,00 zł
Sołectwo Datyń                12 131,13 zł
Sołectwo Grodziszcze      11 417,54 zł
Sołectwo Jeziory Dolne     10 539,26 zł
Sołectwo Jeziory Wysokie  9 496,32 zł
Sołectwo Jałowice              9 606,10 zł
Sołectwo Janiszowice         6 641,93 zł
Sołectwo Jasienica            10 511,82 zł
Sołectwo Koło                   14 052,35 zł
Sołectwo Kumiałtowice        9 413,98 zł
Sołectwo Marianka              8 096,57 zł
Sołectwo Nabłoto                9 935,45 zł
Sołectwo Wierzchno            7 190,85 zł
Sołectwo Zasieki- Brożek   13 970,01 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Jałocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jałocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-01 11:17:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-01 11:19:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-01 11:19:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony