ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV/273/14Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/273/14

Szczegóły informacji

XXXV/273/14

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-01-27

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 594 ze zmianami) oraz art.211 art.212, art.216, art. 217,  art. 236  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2013 poz.885)

Treść:

Uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1.Zmienia się dochody budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 Dochody po zmianach wynoszą 11 092 806,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 10 034 093,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1 058 713,00 zł
 
2.Zmienia się wydatki budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianach wynoszą 14 654 624,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 9 874 097,25 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 4 780 526,75 zł ,w tym:
c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 780 526,75 zł
§ 2.
§ 6 zmienianej uchwały otrzymuje  nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 300 590,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 300 590,00 zł,
zgodnie z załącznikiem  Nr 3a do niniejszej uchwały.”
§ 3.
Paragraf 12 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 376 818,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 559 182,00 zł
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek do kwoty 330 000 zł”.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Jałocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jałocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-28 14:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-28 14:06:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-28 14:06:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony