ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2014-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
203/14
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
Nr aktu prawnego
XXXV/283/14
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
Nr aktu prawnego
XXXV/282/14
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
Nr aktu prawnego
XXXV/281/14
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
Nr aktu prawnego
XXXV/280/14
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/279/14
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXV/278/14
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXV/277/14
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXV/276/14
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
Nr aktu prawnego
XXXV/275/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji