ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/198/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/198/13

Szczegóły informacji

XXVI/198/13

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXVI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2013-03-28

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013 r.

Zmieniony przez:

XXXIV/265/13

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) Rada Gminy Brody

Treść:

u c h w a l a, co następuje :
 
§1

1) Wysokość stawki opłaty od posiadania psa przez osoby fizyczne na terenie gminy Brody ustala się na kwotę 20,00 zł rocznie od jednego psa.
2) Opłatę od posiadania psa, osoby fizyczne wpłacają z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 maja 2013 r., a gdy osoba fizyczna nabyła psa po tym terminie -w ciągu  jednego miesiąca od daty nabycia.
3) Obowiązek opłaty od posiadania psa powstaje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę od posiadania psa ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał taki obowiązek.
4) Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek poinformować organ podatkowy o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty.
5) Wzór informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Opłata od posiadania psa płatna jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub u inkasenta.
7) Inkasentami opłaty są sołtysi.
8) Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% pobranych opłat.
 
§2
 
Zwalnia się z opłaty od posiadania psa – posiadanie psa, który został nabyty ze schroniska dla bezdomnych zwierząt”.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Lubuskiego i ma zastosowanie do opłat obowiązujących w 2013 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-11 11:48:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-11 11:51:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 12:00:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony