ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/193/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/193/13

Szczegóły informacji

XXVI/193/13

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXVI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-03-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok

Zmienia:

144/13

Zmieniony przez:

188/13, XXXI/246/13, XXXIV/265/13

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity  z  2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211 art.212, art.216, art. 217 art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Treść:

Uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XXIV/183/13 Rady Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 135/13 z dnia 12 lutego 2013 r.,  Zarządzeniem Wójta Nr 144/2013 z dnia 11 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2013 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody po zmianach wynoszą 13 813 122,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 10 239 397,00zł
b) dochody majątkowe w kwocie 3 573 725,00 zł
2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2013 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki po zmianach wynoszą 14 154 803,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 10 232 982,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 3 921 821,00 zł ,w tym:
c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 921 821,00 zł
 
§ 2.
 
 
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIV/183/13 z dnia 21 stycznia 2013 r.
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3.
 
Paragraf 12 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 341 681,00 zł
3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 513 344,00 zł
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek do kwoty 328 319,00 zł”.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Jałocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jałocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-11 09:15:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-11 09:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 12:00:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony