ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
234/14
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2014-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela gruntów przyległych
Nr aktu prawnego
246/14
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2014-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
Nr aktu prawnego
245/14
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Nr aktu prawnego
243/14
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2014-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli prowadzących świetlice szkolne
Nr aktu prawnego
XXXIX/303/14
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2014-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
XXXIX/302/14
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2014-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/14
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2014-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/300/14
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2014-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2014-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Nr aktu prawnego
232/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji