ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2014-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
Nr aktu prawnego
XLI/310/14
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2014-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Nr aktu prawnego
XLI/309/14
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2014-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2028
Nr aktu prawnego
XLI/308/14
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2014-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLI/307/14
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2014-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
XLI /306/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2014-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2015.
Nr aktu prawnego
XLI/305/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
247/14
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji.
Nr aktu prawnego
XL/304/14
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
242/14
Status
Zmieniony
Lp: 20
Data podjęcia
2014-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
237/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji