ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
195/13
Status
Zmieniony
Lp: 102
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/246/13
Status
Zmieniony
Lp: 103
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin
Nr aktu prawnego
XXXI/248/13
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmian do uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dnia 14 grudnia 2010r. o powołaniu stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
Nr aktu prawnego
XXXI/247/13
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
XXXI/245/13
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
Nr aktu prawnego
XXXI/244/13
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2013-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2013-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
188/13
Status
Uchylony
Lp: 109
Data podjęcia
2013-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 923/2, położonej w obrębie Jeziory Wysokie
Nr aktu prawnego
185/13
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2013-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 125/11, położonej w obrębie Zasieki
Nr aktu prawnego
184/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji