ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2003r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/257/13
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Jeziory Wysokie
Nr aktu prawnego
XXXIII/256/13
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
Nr aktu prawnego
XXXIII/255/13
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/254/13
Status
Zmieniony
Lp: 95
Data podjęcia
2013-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
Nr aktu prawnego
XXXII/253/13
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XXXII/252/13
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XXXII/251/13
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
XXXII/250/13
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/249/13
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji