ˆ

Opinie RIO

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-04-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:23:49 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr 217/2020 składu orzekającego RIO w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Tomasz Paś
« powrót do poprzedniej strony