ˆ

Opinie RIO

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:35 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 242/2019 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Tomasz Paś
« powrót do poprzedniej strony