ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz
terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek
,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 - tekst jednolity) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia
31 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach Rynek 2, w godzinach od 1000 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach. Rynek 2,  w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy  Brody.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy  Brody

mgr Ryszard Kowalczuk

 

 

Obwieszczenie wywieszono w terminie od  3 stycznia 2013 r. do dnia 14 lutego  2013 roku:

·                na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2,

·                na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zasieki,

·                w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-02 05:49:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-02 05:49:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-02 05:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »