ˆ

Komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-23 08:58:59 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f)  i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości:
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UMORZONO, ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO NA RATY kwoty powyżej 500,-zł w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
 
 
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa firmy Kwota Rodzaj ulgi Przyczyna
1 Sierakowska Agnieszka 607,- Rozłożenie na raty (należność główna + odsetki) Ważny interes podatnika
2 Wysługocki Ryszard 2884,- Rozłożenie na raty (należność główna + odsetki) Ważny interes podatnika
 
Brody, dnia 19 kwietnia 2013r.
 
« powrót do poprzedniej strony