ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podst. art. 39, ust. 1 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XVI/118/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, na adres: ul. Rynek 2, 68-343 Brody, w terminie do 16 lipca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-14 19:54:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-14 19:54:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-14 19:56:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w obrębie Jeziory Wysokie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podst. art. 39, ust. 1 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XVI/117/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w obrębie Jeziory Wysokie.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, na adres: ul. Rynek 2, 68-343 Brody, w terminie do 16 lipca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-14 19:48:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-14 19:49:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-14 19:57:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając zgodnie z przepisami art./21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r.
o lasach (Dz.U.Nr 101 poz. 444 z późn. zmianami), wykładam w siedzibie
Urzędu Gminy Brody na okres od dnia 21.12.2011 r., do dnia 18.02.2012 r.,
do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu,
sporządzonego dla lasów stanowiących własność gminy Brody.
Powierzchnia objęta opracowaniem 406,6355 ha.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S.Młynek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S.Młynek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-21 19:50:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-21 19:51:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-21 19:51:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 262 wojewody lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie

powołania na terenie gminy Brody Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez powodzi w lipcu w rozumieniu przepisów ustawy z nia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Młynek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Młynek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-04 10:09:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-04 10:10:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-04 10:10:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »