ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Rewizyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 15:06:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 15:06:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29 11:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lata 2014-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

21.09.2017r.

1. Po przeanalizowaniu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. po stronie dochodów komisja wnioskuje o zwiększenie ściągalności zadłużeń podatków i  opłat.
2. Komisja wyraża zaniepokojenie  zbyt niską sprzedażą składników majątkowych.
3. Komisja prosi o odpowiedź czy wystąpiono do firmy GOTCHA SPIELFEL do uregulowanie spraw związanych z użytkowaniem działki gminnej przyległej do ich terenu.
4. Komisja zapoznała się z projektami uchwał oraz informacją Wójta o realizacji uchwał Rady i wniosków komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Łyczakowski

21.04.2016r.

1. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu : GOPS, Biblioteki, Przedszkola, Zespołu Szkół, komisji RPA..
2. Komisja wnioskuje, by Wójt w miarę możliwości wcześniej przekazywał pracownikom Urzędu informacje o nieobecnościach. w danym dniu.
3. Komisja wnioskuje, by pracownicy zaplanowali i jak najszybciej wykorzystali zaległe urlopy.
4. Zapoznano się z projektem uchwały w spr. zasad używania herbu Gminy Brody.
Przewodniczący Komisji
Ryszard  Łyczakowski

7.09.2015r.

1. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2015r.
Wiceprzewodniczący Komisji
Marek Rubin

3.06.2015r.

1.  Komisja  - dokonała analizy:
 • sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2014r.
 • sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy .
- zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o tym sprawozdaniu.
2. Komisja ustaliła wpisanie do  protokołu uwag dot. wykonania budżetu za 2014r.
-   niesłusznie wydatkowane środki na zakup dekoracji świątecznych
-   przekroczenie budżetu w rozdz. 75023 w zadaniu remontu budynku U.G. z kwoty 430 tys do 1.060 tys.
-   nie przyjęto dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie studium
3.  Komisja negatywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2014r.
4.  Komisja wnioskuje o nieudzielenie  Wójtowi absolutorium za 2014r.
5.  Zapoznano się z  wykazem zużytego paliwa na poszczególne pojazdy w  ZGKiM.
Przewodniczący Komisji
Adam  Zieliński

06.03.2015

1.  Komisja zapoznała  się z  informacją dotyczącą wykonania budżetu za 2014r.
-   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
-   Przedszkola Samorządowego
-   Biblioteki
2. Ze względu na brak sprawozdania,  nie zapoznano się z informacją z Zespołu Szkół w Brodach.
 
       Przewodniczący Komisji
              Adam Zieliński

16.01.2015r.

1. Komisja prosi o zaproszenie na posiedzenie marcowe komisji :
- kierownika budowy świetlicy w Jasienicy p. Borzdyńskiego z pełną dokumentacją  wraz z dziennikiem budowy dot. tej inwestycji,
- sołtysa z Koła z pełną dokumentacją remontu świetlicy w Kole.
2. Należy wystąpić do sołectwa w Kole z pismem i wskazaniem o zatrudnienie inspektora nadzoru z uprawnieniami nadzorującymi prace remontowe w wewnątrz budynku.
3. Komisja wnioskuje do Wójta o przekazywanie na bieżąco na posiedzeniach komisji informacji  o  stanie realizacji wniosków komisji.
4. Komisja wnioskuje o zawieszenie w czynnościach  kierownika ZGKiM  do czasu zakończenia sprawy dot. wycinki drzewa w parku.
5. Komisja  wnioskuje o powiadomienie organów ścigania o nielegalnej wycince i pozyskaniu drzewa na  szkodę  Urzędu Gminy.  
                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                  Adam Zieliński

29.12.2014r.

1. Opracowano plan  pracy komisji na 2015r.
2. Zapoznano się z budżetem sołeckim wsi Koło i Jasienica.
    Ustalono, że należy sprawdzić, czy w/w wsie posiadają dokumentację na prace  remontowe, ich harmonogram, czy są osoby odpowiedzialne za nadzór tych robót.
3. Przyspieszenie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wycinki drzew.
4. Ustalenie na jakim etapie jest stan dokumentacji dotyczącej remontu sali gimnastycznej w szkole.
5. Przedstawienie badań dotyczących wody w Mariance.
    Czy ZGKiM jest w ich posiadaniu. Kwestia wyegzekwowania gwarancji od firmy Wykonawczej.
6. W związku z pracami nad sporządzeniem strategii dla Gminy Brody, złożenie zapytania ofertowego dla firm odnośnie wykonania w/w strategii.
7. Wystąpienie do radcy prawnego o wykładnię prawa dot. wykorzystania VW BUS OSP będącego w krajowym systemie ratownictwa do celów niezwiązanych z ratownictwem.
                                                                                                   Przewodniczący komisji
                                                                                                            Adam Zieliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-13 13:18:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-13 13:18:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 08:53:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lata 2010-2014: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

10.01.2011r.

 1. Komisja zapoznała się z projektem uchwał:
  •  dot. dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
Przewodniczący Komisji Marek Tracz

26 kwietnia 2011r.

Tematem komisji była analiza budżetu jednostek za 2010r.
Skontrolowano :
 • Przedszkole samorządowe – bez uwag
 • Bibliotekę – p. Kierownik nie przybyła na posiedzenie
 • Zespół Szkół Stwierdzono znaczną ilość nadgodzin.
 • ZGKiM
  • Brak liczników wody w m. Datyń i Marianka.
  • Nie wykonano przyłącza na fermę w Datyniu.
  • Ośrodek zdrowia – wysoka kwota na ogrzewanie.
  • Brak bramy wjazdowej do cmentarza w Kole.
 • GOPS – przyjęto bez uwag.

20.09.2011r.

Komisja pracowała nad realizacją budżetu z wykonania za I półrocze 2011r .
 
 • OPS Istnieje możliwość niewykonania w § 85216 i 85213 ( zasiłki) W II półroczu zostaną zabezpieczone środki na zasiłki stałe i ubezpieczenia zdrowotne (20% wymagane z ustawy o finansach publicznych) Pani Kierownik poinformowała komisję, że wzrasta ilość wypłacanych zasiłków stałych w związku z czym przewiduje się wykonanie budżetu w kwocie ogółem 138.100 zł. w tym 27.620 zł. są to środki własne, które powinny być zabezpieczone w budżecie. 
 • Przedszkole – analizę z wykonania przeprowadzono bez obecności Pani Dyrektor ( pomimo pisemnego zaproszenia). Wg informacji księgowej istnieje zagrożenie braku środków na płacach.
 • Zespół szkół   bez uwag.
 • ZGKiM   Do dnia dzisiejszego nie naliczono podwyżki dla pracowników deklarowanych w kwocie 3%.
 • Biblioteka  brak uwag.
 • Urząd Gminy  bez uwag.

03.10.2011r.

1. Nie postrzeganie uchwały budżetowej ZGKiM w Brodach, w dziale płace 
2. Brak podpisów w karłach wydawania odzieży ochronnej
3. Nie prawidłowe rozpisywanie wyjazdów samochodu bus (cel wyjazdu, skąd, dokąd).
4. Nle rejestrowanie delegacji pracowników skierowanych na kurs.
5. Brak prolokofu likwidacji opon
6. Brak podpisów w kartach odzieży i obuwia.
7. Złe rozliczanie nadgodzin.
8.Nie przestrzeganie kodeksu pracy.
9. Nieprawidłowości związane z gospodarowaniem mieniem zakładu, nie
przestrzeganie praw pracowniczych (Odzież ochronna) i
10 Nieprawidłowości związane zwypJatą wynagrodzeni podwyżką wynagrodzeń.

23.11.2011r.

 1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykonaniem budżetu za 9 miesięcy i nie wnosi uwag.
 2. Komisja jest za propozycją Pana Marka Tracza, który  w imieniu Stowarzyszenia Zmieńmy Razem Gminę Brody przedstawił możliwość podjęcia rozmów z inwestorem PWE Gubin w spr. dofinansowania projektu „Biblioteka Plus”.
 3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał tak samo jak Komisja Budżetu.
Uwaga do projektu uchwały odnośnie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, by zwiększyć pulę środków na realizację programu.
 1. Komisja stwierdza, że brakuje protokołu zdawczo- odbiorczego odnośnie obecnych 
kontenerów. Zdaniem komisji wartość obecnych kontenerów jest zawyżona.
 1. Sprawę wody fermy w Datyniu komisja kieruje do radcy prawnego aby się
      ustosunkował do  zaistniałej sytuacji (egzekwowanie należności)
 1. W sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników komisja
      zwraca uwagę aby przyspieszyć wysyłanie pracowników na urlopy , nie zostawiać
      na koniec roku.
 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje aby rozwiązać ZGKiM., w zamian za to utworzyć
      referat spraw technicznych.