ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 14.05.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-12 07:57:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-12 07:57:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-12 07:57:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu  13.05.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-12 07:56:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-12 07:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-12 07:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UNIEWAŻNIENIE II NIEOGRANICZNEGO PRZETARGU USTNEGO na sprzedaż działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
 
O UNIEWAŻNIENIU II NIEOGRANICZNEGO PRZETARGU USTNEGO
na sprzedaż działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
 
Wójt Gminy Brody
niniejszym informuje, iż unieważnia II nieograniczony przetarg ustny, ogłoszony na dzień 27 kwietnia 2015  r. na sprzedaż łącznie niezabudowanych działek nr 46/23 i 46/24 w obrębie Brody,  stanowiących własność Gminy Brody.
Przyczyną unieważnienia przetargu jest nieprawidłowe określenie w wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz w ogłoszeniach o przetargu numeru księgi wieczystej dla działki nr 46/24 obręb Brody (powinno być ZG1R/00018137/6).
W związku z prowadzeniem dla przedmiotowych działek dwóch odrębnych ksiąg wieczystych nie stanowią one jednej nieruchomości i nie mogą być sprzedawane łącznie.
 
 
Brody, dnia 2015-04-24
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-24 11:20:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-24 11:21:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-24 11:21:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28.04.2015r.o godz.  900  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się   VII Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VI sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat rolnictwa w gminie Brody.
6. Informacja firmy 1t1 na temat systemu eRadny.
7. Informacja z realizacji „ Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami  pozarządowymi oraz
    innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.
8. Informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla  gminy Brody
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
     b/    wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania   2014 -2020.
     c/   przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
     d/   zmian Statutu Gminy Brody,
     e/   zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia  8.12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej.
     f/  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Brodach.
     g/ przyjęcia przez gminę dotacji.
10.  Interpelacje i zapytania radnych
11.  Wolne wnioski.  
12.  Zamknięcie obrad Sesji.                                                                                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-21 12:38:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-21 12:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 12:41:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Porady Prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRAWNIK UDZIELA PORAD PRAWNYCH W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12.00 - 14.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-21 07:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-21 07:50:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 07:50:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  15.04.2015r. o godz. 8 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                               Przewodniczący Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-31 13:18:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-31 13:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-31 13:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 07:25:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 07:25:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 07:25:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE

WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
przez Gminę Brody
w 2015 r.
ogłoszony w dniu 16 marca 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-18 08:24:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-18 08:25:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-18 08:25:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Gminy Brody informuje, że w  dniu 26.03.2015r.  o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  VI Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z  V sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności bibliotek.
 6. Informacja o  stanie opieki zdrowotnej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Brody.
 8. Informacja z działalności kompleksu sportowego „ORLIK”.
 9. Informacja z realizacji wniosków komisji  i uchwał rady.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchylenia uchwały nr XXX194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 2. zmiany uchwały nr XXXIII/215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości
 3. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej cz. dz. nr 268/3
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
 5. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
 7. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
 8.  zmian do uchwały Nr  XLII/316/14 w spr. uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi
 9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
 10. zwolnienia Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
   11. Interpelacje i zapytania radnych
   12. Wolne wnioski.  
   13. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-17 15:08:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-17 15:09:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-17 15:09:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12.03.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-09 11:35:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-09 11:35:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-09 11:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji