ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE - posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu  4.09.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-01 08:39:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-01 08:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-01 08:39:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE- posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 3.09.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                            Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-01 08:38:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-01 08:38:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-01 08:38:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Gmina Brody opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
 Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse  Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.
 Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.
 
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz z ankietą znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy www.brody.pl
 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy lub u Wykonawcy PGN – DM Doradztwo Damian Łysek, Zalesie Królewskie 16,
86-182 Świekatowo; e-mail:
 Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody
 
lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
w terminie do 25 września 2015  roku.

ANKIETA
 
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN. 
Wójt  Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Miklaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Miklaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-01 08:11:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-01 08:11:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-01 08:11:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

APEL WOJEWODY LUBUSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

 DRODZY MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO!
 
W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi na najbliższe kilka (kilkanaście) dni wysokimi temperaturami, wprowadzone są ograniczenia w dostawie energii elektrycznej dla zakładów pracy. Związane jest to z niedoborem wody do chłodzenia bloków energetycznych (niskie stany wód w rzekach), planowaną konserwacją bloków energetycznych oraz planowym wyłączaniem starych bloków energetycznych.
 W tej trudnej i od lat niespotykanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zwracam się do Mieszkańców Województwa Lubuskiego z apelem o określone zachowania:
 Ograniczanie w miarę możliwości korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną lub ich całkowite wyłączenie w godzinach szczytu – od godz. 10.00 do godz. 17.00.
Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.
A jednocześnie biorąc pod uwagę wysokie temperatury proszę o:
Otoczenie szczególną opieką osób starszych, samotnych.
Ograniczenie czasu przebywania na słońcu szczególnie osób starszych, dzieci w godzinach o największym nasłonecznieniu.
Przyjmowanie dużych ilości płynów, tak aby nie doszło do odwodnienia organizmu.
Zapewnienie wody zwierzętom.
W najbliższych dniach nie są prognozowane opady deszczu, które diametralnie zmienią obecną sytuację w rzekach oraz nie są prognozowane zmiany temperatur na niższe.
 
       Wojewoda Lubuski
Katarzyna Osos

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-12 13:44:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-12 13:44:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-12 13:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Od dnia 10 sierpnia 2015r. wprowadza się na terenie całej Gminy Brody zakaz podlewania ogródków przydomowych, upraw oraz trawników bezpośrednio z wodociągu komunalnego w godz. od 500 do 2400.
Zakaz obowiązuje do dnia 10 września 2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Z-ca Wójta Gminy Brody
/-/ Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-11 08:28:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-11 08:29:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Uprzejmie informuję, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę  w pomieszczeniach biurowych, od dnia 11 sierpnia do czasu odwołania Urząd Gminy w Brodach będzie czynny od godziny 6.00 do godziny 14.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-10 14:16:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-10 14:16:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-10 14:16:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-09 08:55:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-09 08:57:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-09 08:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z remontem przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Jasienica – Jałowice nastąpi zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego w dniu 30 czerwca 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.
Zalecany objazd do m. Jałowice przez miejscowość Starosiedle.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 10:53:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 10:53:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 10:53:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

                      W dniu 30.06.2015r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym..
6  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
7. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
8. Promocja gminy.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2014r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2014r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2014r.
      -  uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot.  nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/  wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
    b/  zmiana uchwały nr XXVI/197/13 z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r, oraz uchwałą Nr XLII/314/14 z dn.13.11.2014r.
     c/  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
     d/ rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
     e/ absolutorium dla Wójta  Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2014r.
     f/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
13.  Interpelacje i zapytania radnych
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:06:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 08:07:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 08:10:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Infomacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-17 11:59:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-17 11:59:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-17 11:59:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji