ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WAŻNE ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW - zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-23 14:32:09 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Urząd Gminy Brody informuje, że od 1 lipca 2013r. Gmina Brody przejmie zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli wszystkich zamieszkałych nieruchomości.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

·        {C}{C}{C}wypowiedzenie obecnie obowiązujących umów na odbiór odpadów, ze skutkiem na dzień 30.06.2013r.,

·        zaopatrzenie się w metalowy  pojemnik na odpady komunalne o minimalnej pojemności 110 litrów

·      prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji  a także odpadów  zielonych. Odpady ulegające biodegradacji można kompostować .

·    złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2 .


 

Do deklaracji należy dołączyć kopię funkcjonującej jeszcze umowy. W deklaracji określamy liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość , wybieramy sposób zbierania odpadów selektywny lub zmieszany. Jeżeli zaznaczamy selektywny sposób zbierania odpadów to stawka od osoby wynosi 8,00zł, jeżeli zmieszany 13,00zł. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXIII/176/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2 pok. Nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody-www.bip.brody.pl - akty prawne. Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Brodach tel. 68 3712155.

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „ U ŻRÓDŁA”

SZKŁO – zielony worek

PAPIER I TEKTURA- niebieski worek

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METAL –żółty worek

ZBIERAMY

Butelki kolorowe i bezbarwne po napojach, słoiki, opakowania szklane po produktach spożywczych, szklane flakony inne opakowania szklane

ZBIERAMY

Gazety, książki, zeszyty, katalogi prospekty, foldery, torby i worki papierowe, opakowania z tektury i kartonu, opakowania po napojach

ZBIERAMY

Opakowania po napojach i płynach, opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, kartony po mleku i sokach, reklamówki i woreczki foliowe, plastikowe opakowania po żywności

TU NIE ZBIERAMY

Luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, świetlówek, ceramiki, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, kineskopów oraz szyb samochodowych

TU NIE ZBIERAMY

Kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych, worków po cemencie, wapnie, prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów

TU NIE ZBIERAMY

Opakowań po oleju silnikowym, opakowań po środkach chemicznych, nawozach, farbach, lakierach, sprzętu AGD i RTV, tworzyw piankowych, styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii

ZANIM WRZUCISZ

Opróżnij wrzucane opakowanie z zawartości, opłucz,  nie tłucz szkła

ZANIM WRZUCISZ

Usuń resztki produktów z opakowań, torebki i opakowania kartonowe złóż na płasko, usuń elementy, które nie są z papieru

ZANIM WRZUCISZ

Opróżnij opakowania z zawartości, opłucz, odkręć i zgnieć butelki, usuń elementy które nie są z plastiku

 

 

Selektywnie zebrane odpady w workach należy szczelnie zamknąć i oznakować, w sposób umożliwiający identyfikację właściciela nieruchomości, poprzez umieszczenie na worku adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

GMINA ZORGANIZUJE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK będzie można oddać:

·         przeterminowane leki,

·         zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory,

·         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

·        odpady budowlano- remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,

·         zużyte opony,

·         meble i inne odpady wielkogabarytowe,

·         tekstylia i odzież ,

·         odpady problematyczne np.: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje,

·         odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.


 Wzory deklaracji do pobrania:
w formacie DOC - deklaracja.doc
lub w formacie PDF - deklaracja.pdf


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-23 14:32:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-23 14:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-23 14:36:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony