ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-17 09:27:36 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brody
o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 
W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Brody ogłasza wstępny nabór wniosków (wzór wniosku w załączeniu) na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dotacja może być przyznana podmiotom na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym położonych na terenie gminy Brody, jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków;
2) znajduje się na stałe na obszarze gminy Brody;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, kulturowe i artystyczne.
Dotacja na prace konserwatorskie wynikające z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 840 ) może obejmować nakłady konieczne na:
I.
 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.
II.
 1. Roboty budowlane przy zabytku.
O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Wnioski o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brody (pokój nr 6) w godz. poniedziałek od 7.30. do 17.00. wtorek – czwartek od godz. 7.30- 15.30. i piątek od godz. 7.30.  do 14.00., lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: , w terminie do dnia 24.01.2023 r.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, telefon i siedzibę podmiotu będącego wnioskodawcą;
2) nazwę zabytku i numer w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji  zabytków;
3) informację o tytule prawnym do zabytku;
4) opis zadania do realizacji objętego wnioskiem;
5) przybliżoną kwotę realizacji zdania w tym informacja o posiadaniu 2% kwoty wkładu własnego,
6) informację o etapie prac związanych z zadaniem  (informacja o złożonym wniosku do konserwatora zabytków  lub wydana decyzja konserwatora, informacja o złożonym wniosku w sprawie  decyzji budowlanej  ewentualnie programu prac konserwatorskich lub posiadanych decyzjach budowlanych, programach prac konserwatorskich lub oświadczenie o zamiarze zgromadzenia niezbędnej dokumentacji).
Dotacja zostanie udzielona pod warunkiem otrzymania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Decyzje o wyborze podmiotów, które zostaną objęte  wnioskiem o pozyskanie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy podejmie komisja powołana przez wójta gminy Brody.Wójt Gminy poinformuje wnioskodawców o decyzji Komisji na stronie: www.bip.brody.pl. Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdą Państwo na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 09:27:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 09:27:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 09:30:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony