ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

W dniu 30.05.2011r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Brody. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3.  Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 4. Informacja radnego powiatowego p. Benedykta Szafrańskiego . 
 5. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym. 
 7. Propozycje form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
 8. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie. 
 9. Promocja Gminy oraz pozyskiwanie środków unijnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany do uchwały nr VII/50/90 Rady Gminy Brody z dn.30.11.1990r. w spr. utworzenia jednostek pomocniczych –sołectw na terenie Gminy Brody,
  • nadania Statutu Sołectwu Marianka.
 11. Wnioski i interpelacje radnych. 
 12. Wolne wnioski. .
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-26 08:59:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-26 08:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-03 09:16:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena zadowolenia z usług Urzędu Gminy w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Badanie realizowane jest w okresie od kwietnia 2010 r. do czerwca 2011 r. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brodach. Przekazane nam informacje pomogą usprawnić pracę Urzędu i dostosować poziom świadczonych usług do Państwa wymagań i oczekiwań.
Niniejsza ankieta końcowa ma charakter anonimowy. Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do urny znajdującej się przy głównej tablicy informacyjnej Urzędu lub przekazać urzędnikowi/urzędniczce obsługującego/ej Państwa wizytę w Urzędzie.
Dziękujemy za poświęcony czas i szczere udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety!
 

Załączniki

 • Ankieta (DOC, 79 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-05-10 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-10 | Ocena zadowolenia z usług Urzędu Gminy w Brodach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H.Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H.Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-10 14:41:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-10 14:43:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-26 16:17:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI Sesję Rady Gminy Brody , która odbędzie się w dniu 29.04.2011r.o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Wystąpienie p. Mariusza Iżyka - Ł.Z.G. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 5. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie Brody. 
 6. Przegląd inwestycji w gminie w 2011r. z uwzględnieniem melioracji.
 7. Pozimowa analiza stanu dróg oraz ocena zimowego utrzymania dróg w gminie Brody.
 8. Aktualna sytuacja w lesie komunalnym oraz parku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r.
  • b/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasień
  • c/ zmiany uchwały z dn.24.03.2011r. nr V/34/11 dot. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
  • d/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jeziory Wysokie 
 10. Wnioski i interpelacje radnych. 
 11. Wolne wnioski. .
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-28 23:00:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-28 23:00:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-28 23:00:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V Sesja Rady Gminy Brody W dniu 24.03.2011r. o godz. 9:00, w świetlicy remizy OSP w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010r.
 4. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie Gminy Brody oraz kompleksu sportowego ORLIK.
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r
  • uchylenia uchwały Nr XL/279/02 R.G. w spr. sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Janiszowicach
  • zajęcia stanowiska dot. zachowania istniejącego bezpośredniego wyjazdu z Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie
  • przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki
  • dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
  • określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
  • ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski. .
 10. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-23 13:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-23 13:14:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-23 13:14:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminarz Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Akapit nr 1 - brak tytułu


 • Koło
  • data 08.01.2011 godzina 18:00
 • Datyń
  • data  11.01:2011 godzina 16:00
 • Kumiałtowice
  • data  15.01.2011 godzina 17:00
 • Jasienica
  • data 19.01.2011  godzina 16:00
 • Grodziszcze
  • data 12.01.2011  godzina 17:30
 • Brody
  • data 22.01.2011 godzina 17:45
 • Jeziory Wysokie
  • data 24.01.2011 godzina17:45
 • Janiszowice
  • data 24.01.2011  godzina 16:30
 • Zasieki
  • data 05.02.2011 godzina 12:00
 • Suchodół 
  • data 08.02.2011 godzina 16:00
 • Jeziory Dolne
  • data  08.02.2011godzina 17:30
 • Nabłoto
  • data 10.02.2011 godzina16:30
 • Biecz
  • data 12.02.2011 godzina12:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
G.J
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
G.J
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-12 15:26:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-12 15:26:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-12 15:27:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektów uchwał

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Określenie trybów i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektów uchwał:
 1. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 2. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 21 października 2010r. do 29 października 2010r.
 
Projekty uchwał oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5
 
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub adres email 
 
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji - Halina Wysługocka

Załączniki

 • Projekt uchwały (DOC, 32 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-10-20 | Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 | W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Projekt uchwały (DOC, 117.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-10-20 | Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 | w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Projekt uchwały (DOC, 95.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-10-20 | Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 | Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-20 10:52:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-20 10:53:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-26 16:17:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji