ˆ

Wybory uzupełniające

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z wyborów uzupełniających

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-15 22:56:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-15 22:58:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęcie pracy komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Brodach zadeklarowała rozpoczęcie pracy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody
 w dniu 15 listopada 2015r. o godzinie:
     
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 
 
Godzina rozpoczęcia pracy
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Brodach z siedzibą w Urzędzie Gminy Brody
 
6:00
 
 
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-12 12:51:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-12 12:51:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O b w i e s z c z e n i e - w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRODY
 z dnia 12 października 2015r.
 
w sprawie informacji o numerach i granicach  obwodów głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
 
                    Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. nr 21, poz.112 z późn.zm ) podaje się do wiadomości  informację o numerze i  granicy  obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym  do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  oraz wskazanie , która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody  zarządzonych na dzień 15 listopada 2015r.
 
Numer obwodu
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
        1
 
 
Brody ulice:
1 Maja, Kościuszki, Rynek, Traugutta,
 
 
Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2
  obwód oznaczony symbolem, został  wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
       Wyborca   niepełnosprawny  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba, która  najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,  może w terminie do 6 listopada  2015r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Brody o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
       Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Uwaga!
      W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
     Informacje w sprawach rejestru wyborców  i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody pokój Nr 3 lub 8 tel. 68 3712155.
Lokal wyborczy będzie  otwarty w dniu głosowania 15 listopada 2015r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
     Przed przystąpieniem do głosowania wyborca  obowiązany jest  okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 
WÓJT
/-/ Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-12 12:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-12 12:50:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Brody w okręgu Nr 2 w dniu 15.11.2015r.
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Brodach,
adres lokalu wyborczego – Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2, 68-343 Brody
 
 
 
Lp.
 
Nazwisko i imię
 
Miejsce zamieszkania
 
Podmiot zgłaszający
Pełniona funkcja w komisji
 
1.
 
Patryk Jakubiec
 
Brody
 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina Brody- Lepsze Lubuskie
członek
 
2.
 
Błażej Winiarski
 
Brody
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina- Nasz Dom
członek
 
3.
 
Beata Kindra
Jeziory Wysokie
osoba wskazana przez Wójta
przewodnicząca
 
4.
Jerzy Mariusz Czernichowski
 
Brody
 
z wyborców
 
zastępca przewodniczącego
 
 
5.
 
Tadeusz Sosnowski
 
Brody
 
z wyborców
członek
 
6.
 
Tadeusz Kowalczuk
 
Brody
 
z wyborców
członek
 
7.
 
 
Beata Marzena Skórecka
 
Kumiałtowice
 
z wyborców
członek
 
 
Przewodnicząca
/-/  Beata Kindra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-05 16:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-05 16:20:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr 5 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-27 14:15:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-27 14:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ NR 4 - LOSOWANIE SKŁADU OSOBOWEGO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-27 14:12:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-27 14:14:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Losowanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 182 & 7 uprzejmie informuję, że publiczne losowanie  kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Brodach, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody – zarządzonych na dzień 15 listopada 2015 roku – odbędzie się podczas posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 26 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15.15 - Sala posiedzeń Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2.
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Beata Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-25 15:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-25 15:25:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-23 15:18:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-23 15:19:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach o przyznanych numerach dla list kandydatów do Rady Gminy Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-23 15:16:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-23 15:17:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Losowanie numerów list kandydatów na radnych w okręgu nr 2, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że losowanie numerów list kandydatów na radnych w okręgu nr 2, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody – zarządzonych na dzień 15 listopada 2015 roku – odbędzie się podczas posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 22 października 2015 roku (czwartek) o godz. 14.30 - Sala posiedzeń Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2.
 
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Beata Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-19 13:34:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-19 13:34:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 17:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji