ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

na wniosek POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu  i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-30 11:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-30 11:32:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30 11:32:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

D e c y z j a o umorzeniu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, 3 października 2014 r.
RL.6220.7.2014
D e c y z j a
o umorzeniu postępowania
          Na podstawie art. 105 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na wniosek POLINNTECH sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra z 1 października 2014 r.
umarzam postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu  i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” wszczęte w dniu 3.07.2014 r. na wniosek POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
U z a s a d n i e n i e
          W dniu 1 października 2014 r. POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra złożył wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”. Zgodnie z art. 105 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
P o u c z e n i e
Odstąpiono na podst. art. 107 § 4. Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Otrzymują:
1.POLINNTECH Sp. z o.o.
   ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
2. Eko Recykling sp. z o.o.
    Brożek 20, 68-343 Brody.
3. Nadleśnictwo Lubsko
    ul. E. Plater 15, 68-300 Lubsko.
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
5. Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny  ul. Podchorążych 23a, 68-200 Żary.
6. Tablica ogłoszeń UG Brody.
8. a/a.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-03 12:44:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-03 12:44:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-03 12:44:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prośba o uzgodnienie warunków

Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

                                                                        Regionalny Dyrektor
                                                                        Ochrony Środowiska
                                                                        ul. Jagiellończyka 8
                                                                        66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Znak RL.6220.7.2013                                                                                                                                            Brody, 3 lipca 2014 r.
 
            Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie.
4. Wykaz stron postępowania.
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-03 11:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-03 11:30:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-03 11:31:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prośba o wydanie opinii sanitarnej

Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

                                                                        Państwowy Powiatowy
                                                                        Inspektor Sanitarny
                                                                        ul. Podchorążych 23 A
                                                                        68-200 Żary
 
 
Znak RL.6220.7.2014                                                                                                                                            Brody, 3 lipca 2014 r.
 
 
            Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o wydanie opinii sanitarnej w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Wykaz stron postępowania.
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-03 11:25:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-03 11:26:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-03 11:30:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-03 11:15:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-03 11:17:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-03 11:17:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Brody, dnia 27 lutego 2014 r.
RL.6220.1.2014
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
            Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 27 lutego 2014 r. na wniosek HOREX A. i E. Horoszkiewicz s.j. ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – stacja paliw płynnych i LPG wraz z zapleczem socjalno-biurowym i częścią handlową, restauracją, myjnią dla samochodów ciężarowych  i osobowych oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na dz. Nr 482/20 Obręb 0010 Jeziory Wysokie”
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do wiadomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-27 09:21:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-27 09:21:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-27 09:21:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa - węzeł "Olszyna" z dostosowaniem do parametrów drogi klasy A

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-19 07:40:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-19 07:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19 07:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – stacja paliw płynnych i LPG wraz z zapleczem socjalno-biurowym i częścią handlową, restauracją, myjnią dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na dz. Nr 482/20 Obręb 0010 Jeziory Wysokie jedn. ew. 081103_Brody
         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji.
         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 6) w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
    HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j.
    ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin.
2. Powiat Żarski Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary.
3. Agencja Nieruchomości Rolnych
   ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra.
4. P.p. Joanna i Adam Wiśniowscy
    zam. Trzebiel.
5. www.bip.brody.pl.         
6. Tablica ogłoszeń UG Brody.
7. Tablica ogłoszeń sołectwa Jeziory Wysokie.
8. a/a.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-03 20:18:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-03 20:18:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-03 20:18:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena oddziaływania na środowisko - MOP

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-26 09:02:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-26 09:04:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26 09:06:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia PPIS w Żarach

Załączniki

  • PPIS_Żary (JPG, 216 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-26 08:58:41 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-24 | Dotyczy miejsca obsługi podróżnych MOP - Jeziory Wysokie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-26 08:56:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-26 08:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26 08:59:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji