ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Dotyczy toczącego się postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Amarante Investmens Sp. z o.o. koncesji w obszarze "Gubin"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Gwoździński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Gwoździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-09 10:37:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-09 10:39:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-09 10:40:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-27 12:37:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-27 12:41:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-27 12:41:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Uruchomienie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesu termicznego – linia do produkcji regranulatu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-16 14:59:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-16 15:01:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-16 15:01:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brody, 29 stycznia 2015 r.                                                                      Znak RL.6220.8.2014
 
ZAWIADOMIENIE
 
         Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu  i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”.
         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji.
         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy ul. Kilińskiego 11, 68-343 Brody (Gimnazjum pok. Nr 2) w godzinach urzędowania. W myśl art. 40 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 09:24:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 09:24:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-29 09:24:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn."Instalacja do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. nr 923/2 obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-23 14:39:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-23 14:41:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-23 14:41:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Faber
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Faber
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-18 07:48:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-18 07:51:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-18 08:33:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regionalna Dyrekcja Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 08:36:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-02 08:36:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02 08:36:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-26 18:34:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-26 18:34:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-26 18:34:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                        Regionalny Dyrektor
                                                                        Ochrony Środowiska
                                                                        ul. Jagiellończyka 8
                                                                        66-400 Gorzów Wielkopolski
 
 
Znak RL.6220.8.2013                                      Brody, 30 października 2014 r.
 
 
            Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie.
4. Wykaz stron postępowania.
 
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.
2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-30 11:50:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-30 11:50:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30 11:50:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                        Państwowy Powiatowy
                                                                        Inspektor Sanitarny
                                                                        ul. Podchorążych 23 A
                                                                        68-200 Żary
 
 
Znak RL.6220.8.2014                                      Brody, 30 października 2014 r.
 
 
            Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235  z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy POLINNTECH Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 923/2 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o wydanie opinii sanitarnej w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
          Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 
Zał.
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko.
3. Wykaz stron postępowania.
 
Do wiadomości:
1. POLINNTECH Sp. z o.o.
    ul. Boh. Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra.2. a/a.
3. Tablica ogłoszeń UG Brody.
4. www.bip.brody.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-30 11:45:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-30 11:45:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30 11:45:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji