ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Brody, dnia 27 lutego 2014 r.
RL.6220.1.2014
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
            Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 27 lutego 2014 r. na wniosek HOREX A. i E. Horoszkiewicz s.j. ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – stacja paliw płynnych i LPG wraz z zapleczem socjalno-biurowym i częścią handlową, restauracją, myjnią dla samochodów ciężarowych  i osobowych oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na dz. Nr 482/20 Obręb 0010 Jeziory Wysokie”
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do wiadomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-27 09:21:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-27 09:21:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-27 09:21:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7091 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa - węzeł "Olszyna" z dostosowaniem do parametrów drogi klasy A

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-19 07:40:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-19 07:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19 07:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – stacja paliw płynnych i LPG wraz z zapleczem socjalno-biurowym i częścią handlową, restauracją, myjnią dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na dz. Nr 482/20 Obręb 0010 Jeziory Wysokie jedn. ew. 081103_Brody
         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji.
         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 6) w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
    HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j.
    ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin.
2. Powiat Żarski Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary.
3. Agencja Nieruchomości Rolnych
   ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra.
4. P.p. Joanna i Adam Wiśniowscy
    zam. Trzebiel.
5. www.bip.brody.pl.         
6. Tablica ogłoszeń UG Brody.
7. Tablica ogłoszeń sołectwa Jeziory Wysokie.
8. a/a.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-03 20:18:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-03 20:18:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-03 20:18:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena oddziaływania na środowisko - MOP

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-26 09:02:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-26 09:04:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26 09:06:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia PPIS w Żarach

Załączniki

  • PPIS_Żary (JPG, 216 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2014-01-26 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-24 | Dotyczy miejsca obsługi podróżnych MOP - Jeziory Wysokie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-26 08:56:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-26 08:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-26 08:59:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o opinię - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Załączniki

  • Wniosek (PDF, 186.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2014-01-09 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 | Wnioskodawca: HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j., ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-09 09:29:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-09 09:30:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 09:31:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o opinię - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Załączniki

  • Wniosek (PDF, 185.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2014-01-09 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 | Wnioskodawca: HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j., ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-09 09:27:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-09 09:28:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 09:32:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki

  • Zawiadomienie (PDF, 218.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2014-01-09 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 | Wniosek HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j. ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-09 08:30:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-09 08:31:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 08:31:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

            Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 13 sierpnia 2013 r. na wniosek Eko Recykling Sp. z o.o.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
 
„Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”
 
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do wiadomości.                                                      
 
                                                                                                          WÓJT GMINY
                                                                                                     mgr Ryszard Kowalczuk 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-02 07:57:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-02 07:57:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-13 10:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Budowa linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-19 10:24:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-19 10:25:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-19 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji