ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lipinki ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu poarowego.

OBWIESZCZENIE

Brody, 8 września 2010 r.
Znak RL 733-63/10
 
Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lipinki ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego Nr T/2 na dz. Nr Nr 494 Obręb Chełmica, 40/1Obręb Tuplice, Nr Nr 787, 769, 28?2, 782, 798, 799, 774, 794, 795, 796, 797, 1160, 858, 857 Obręb Jeziory Wysokie. W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2, pok. Nr 8 w godzinach urzędowania (pn. 800 -1600 , wt - pt. 730 -1530 ).
 
Wójt - inż. Zbigniew Wilkowiecki

Decyzja Nr 3/2010

24 września 2010 r.
Znak RL 733-63/10
 
Na podstawie art. 104 § 1 i 2, art.. 105 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Plutowskiego ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra z dnia 1 września 2010 r. (data wpływu: 08.09.2010 r.), działającego z upoważnienia Nadleśnictwa Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dojazdu pożarowego Nr T/2 na dz. Nr 494 Obręb Chełmica, 40/1Obręb Tuplice, Nr Nr 787, 769, 28/2, 782, 798, 799, 774, 794, 795, 796, 797, 1160, 858, 857 Obręb Jeziory Wysokie.
 
 

Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lubsko ul. E.Plater 15, 68-300 Lubsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego.

OBWIESZCZENIE

Brody, 7 września 2010 r.
Znak RL 733-62/10

Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lubsko ul. E.Plater 15, 68-300 Lubsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie dojazdu pożarowego Nr B15, B15a, B18, B18a na dz. Nr Nr 657, 659, 639, 654, 130, 764 Obręb Tuplice, Nr Nr 171, 170 Obręb Łazy, Nr Nr, 729, 724, 725, 719, 718, 717, 740, 568, 572, 741, 739, 567, 555, 557, 546, 378, 377, 370, 371, 353, 352, 1117, 1118, 1110, 1111, 1112, 1106, 1105, 1104, 1099, 720, 721, 715, 714, 713 Obręb Jeziory Wysokie, Nr Nr 241, 240 Obręb Nabłoto, Nr Nr 220, 209, 193 Obręb Brody.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2, pok. Nr 8 w godzinach urzędowania (pn. 800 -1600 , wt - pt. 730 -1530 ).

Decyzja Nr 4/2010

24 września 2010 r.
Znak RL 733-62/10
 
Na podstawie art. 104 § 1 i 2, art.. 105 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Mokwińskiego ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra z dnia 23 sierpnia 2010 r. data wpływu: 03.09.2010 r.), działającego z upoważnienia Nadleśnictwa Lubsko, ul. E.Plater 15, 68-300 Lubsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dojazdu pożarowego Nr B15, B15a, B18, B18a na dz. Nr Nr 657, 659, 639, 654, 130, 764 Obręb Tuplice, Nr Nr 171, 170 Obręb Łazy, Nr Nr, 729, 724, 725, 719, 718, 717, 740, 568, 572, 741, 739, 567, 555, 557, 546, 378, 377, 370, 371, 353, 352, 1117, 1118, 1110, 1111, 1112, 1106, 1105, 1104, 1099, 720, 721, 715, 714, 713 Obręb Jeziory Wysokie, Nr Nr 241, 240 Obręb Nabłoto, Nr Nr 220, 209, 193 Obręb Brody.

Nawigacja między stronami listy informacji