ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedsięwzięcie polegające na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego "Gubin"

Załączniki

  • Obwieszczenie (PDF, 141.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-12-18 09:34:52 | Data wytworzenia informacji: 2012-12-18 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-18 09:32:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-18 09:34:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-18 09:34:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - RL. 6220.9.2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-16 08:21:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-16 08:23:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-16 08:23:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - RL. 6220.9.2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-16 08:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-16 08:17:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-16 08:17:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prośba o wydanie opinii - Znak RL.6220.9.2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-28 15:38:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-28 15:40:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-28 15:40:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prośba o wydanie opinii - Znak RL.6220.9.2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-28 15:35:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-28 15:37:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-28 15:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-28 15:31:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-28 15:33:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-28 15:33:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WÓJT GMINY BRODY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 Brody, dnia 6 sierpnia 2012 r.

 

RL.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

            Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 3 sierpnia 2012 r. na wniosek Eko Recykling Sp. z o.o.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii do segregacji odpadów” na dz. Nr 935 Obręb Jeziory Wysokie.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do wiadomości.

                                                          

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                           mgr Ryszard Kowalczuk 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-06 16:42:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-06 16:42:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-06 16:42:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu


Brody, 16 lipca 2012 r.

Znak RL.6220.5.2012

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa linii do segregacji odpadów” na dz. Nr 935 Obręb Jeziory Wysokie.

 

         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem wnioskowanej decyzji.

         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 6).

         Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brody przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

  

Otrzymują:

1. EKO RECYKLING Sp. z o.o.

    Brożek 20, 68-343 Brody.

2. a/a.

3. Tablica ogłoszeń UG Brody.

4. www.bip.brody.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-17 10:39:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-17 10:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-17 10:40:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Wójt Gminy Brody                                                                                                                                                                                          Brody, dnia 2 lipca 2012 r.

 

Znak RL.6220.5.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 z a w i a d a m i a m,

 że w dniu 2 lipca 2012 r., na wniosek EKO RECYKLING Sp. z o.o. Brożek 20, 68-343 Brody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii do segregacji odpadów” na dz. Nr 935 Obręb Jeziory Wysokie.

 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397). Przytoczony przepis klasyfikuje przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzone na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach wszczętego postępowania może być prowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym zgodnie z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 w/w ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Brody stwierdzi w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa linii do segregacji odpadów” jest Wójt Gminy Brody. W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja w przedmiocie sprawy zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach Rynek 2 , pok. nr 8, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach Rynek 2.

  

        Wójt

Ryszard Kowalczuk

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-03 10:41:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-03 10:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-03 10:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Wójt Gminy Brody

                                                                           Regionalny Dyrektor

                                                                            Ochrony Środowiska

                                                                            ul. Jagiellończyka 8

                                                                            66 – 400 Gorzów Wielkopolski

 

Znak RL.6220.5.2012                                                                                                                                                                                             Brody, 2 lipca 2012 r.

 

         Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwracam się  z prośbą o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do segregacji odpadów wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie znajduje się w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Dla obszaru przedsięwzięcia objętego wnioskiem istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dz. Nr 935 położona jest na terenie oznaczonym jako:

Zm 11 – P,S,KS,PB,U : teren istniejących obiektów kubaturowych, dróg urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren ten przeznacza się dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełniania.

        

 

Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-03 10:36:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-03 10:36:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-03 10:38:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji