ˆ

Archiwum do 01.09.2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE - 03.08.2007r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Brody

 

Nawigacja między stronami listy informacji