ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2011-10-06 11:24:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody, położonego w m. Brody na dz. Nr 21/15, 21/16 i 48/9, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; w dniach od dnia 3 października 2011r. do dnia 24 października 2011r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2 w dniu 20 października 2011r. o godz. 1300. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
GJ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
SM
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-06 09:20:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-06 11:24:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-06 11:24:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony