ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-07-14 13:28:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Protokół z przeprowadzonego naboru na kandydatów do realizacji działań przewidzianych w projekcie systemowym ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej :lekarz, florysta-bukieciarz stwierdza, iż do realizacji działań na stanowisko lekarz wpłynęła 1 oferta, florysta-bukieciarz 2 oferty.
Komisja rekrutacyjna w składzie:
  1. Józefa Walczak – przewodnicząca
  2. Helena Miklaszewska – koordynator
  3. Katarzyna Niekraszewicz – członek
Komisja do realizacji w/w działań z wybranych ofert zakwalifikowała lekarza Panią Joannę Niekraszewicz- Kulik zam. Gubin oraz florysta-bukieciarz Panią Wiesława Cieślik zam. Jasienica.
 
Brody, dnia 20 czerwca 2011r.
Przewodnicząca komisji Józefa Walczak
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
« powrót do poprzedniej strony