ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie - Brody, 13 czerwca 2011 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) informuję, że Gmina Brody przystępuje do sporządzenia projektu budowlanego na modernizację części drogi gminnej Nr 000605 F w m. Brody ul. Polna z zamiarem przebudowy tego odcinka.
 
W związku z powyższym proszę stosowne podmioty o zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w terminie 60 dni od daty ogłoszenia informacji.
 
Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Wójt mgr Ryszard Kowalczuk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań: lekarz medycyny rodzinnej, bukieciarz - florecista

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach Ul.Rynek2, Brody, 68-343
 
W związku z realizacją projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań: lekarz medycyny rodzinnej, bukieciarz - florysta
 
Lekarz
Zadania:
 • prowadzenie poradnictwa
 • zajęcia z zakresu pierwszej pomocy,
 • choroby cywilizacyjne, 
 • uzależnienia,
 • choroby nowotworowe, 
 • alergie,
 • klimakterium,
 • ukończone studia z zakresu medycyny,
 • mile widziane doświadczenie w pracy
 • samodzielność w działaniu, ale także umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność, 
 • otwartość,
Oferujemy:
 • umowę cywilno prawną /rachunek
 
Bukieciarz-florysta
Część I – Bukieciarstwo - zajęcia teoretyczne Czas zajęć: w dni robocze
Część II – Bukieciarstwo - zajęcia praktyczne Czas zajęć: w dni robocze
 
Część I – Bukieciarstwo – zajęcia teoretyczne
1. Rośliny ozdobne:
 • kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, trawy, krzewy
 • zieleń cięta – przykładowo: gipsówka, ruskus, plumosus, aspadistra, kordylina, 
 • zasady pielęgnacji kwiatów ciętych,
 • przygotowywanie kwiatów do sprzedaży,
 • zasady pielęgnacji roślin doniczkowych,
 • suszenie i preparowanie roślin – wybór materiału, sposoby suszenia, utrwalanie w glicerynie, barwienie, przechowywanie.
2. Materiały i narzędzia pomocnicze: •
 • naczynia i pojemniki,
 • kosze,
 • wstążki,
 • rafia,
 • papier i folia ozdobna,
 • kora, 
 • pianka „oasis”
 • kenzan,
 • stożki, 
 • siatki, 
 • druty, nici, taśmy,
 • gips i glina,
 • żwir, keramzyt, kamienie,
 • nożyce, cęgi i sekatory, 
 • klej i pistolet do kleju, 
 • spryskiwacze, 
 • preparaty przedłużające trwałość kwiatów.
3. Roślinne układy kompozycyjne:
 • zasady kompozycji – forma, barwy, przestrzeń, linia, proporcje, 
 • wiązanki,
 • bukiety, 
 • wianki,
 • kosze,
 • kompozycje w naczyniach,
 • wieńce,
 • wiązanki ślubne, 
 • dekoracje stołów,
 • dekoracje samochodów, 
 • dekoracje sal.
 
Część II – Bukieciarstwo - zajęcia praktyczne
 
1. Wiązanki :
 • okolicznościowa,
 • pogrzebowa,
 • ślubna.
2. Bukiety:
 • okolicznościowe, 
 • ślubne.
3. Wianki :
 • komunijne,
 • ślubne
4. Kosze :
 • układy jednostronne, 
 • układy dwustronne.
5. Kompozycje w naczyniach:
 • kompozycja w trójkącie, 
 • kompozycja półkolista, 
 • kompozycja po linii „s”,
 • kompozycja w półksiężycu,
 • kompozycja kolista,
 
Mile widziane doświadczenie zawodowe, staż.
 
Oferujemy:
 • umowę cywilno prawną /rachunek
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV do 16 czerwca br. na adres: lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach Ul. Rynek 2, Brody, 68-343
Prosimy o umieszczenie w tytule e-maila lub na kopercie dopisku: "lekarz", „bukieciarz-florysta” w zależności od stanowiska, którym są Państwo zainteresowani.
Osoby wybrane o wynikach naboru na w/w stanowiska zostaną poinformowane na stronie internetowej BIP www.bip.brody.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Protokół z przeprowadzonego naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

na kandydatów do realizacji działań przewidzianych w projekcie systemowym ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej :psycholog, projektant zieleni stwierdza, iż do realizacji działań na stanowisko psycholog wpłynęło 5 ofert, projektant zieleni 6 ofert.
 
Komisja rekrutacyjna w składzie:
 1. Józefa Walczak – przewodnicząca
 2. Helena Miklaszewska – koordynator
 3. Katarzyna Niekraszewicz – członek
Komisja do realizacji w/w działań z wybranych ofert zakwalifikowała psychologa Panią Teresę Szołoch – Lipka zam. Gubin oraz projektanta zieleni Panią Irminę Brzezińską zam. Lubsko.
 
Brody, dnia 20 maja 2011r.
Przewodnicząca komisji
Józefa Walczak
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach Ul.Rynek2, Brody, 68-343
 
W związku z realizacją projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań: psycholog , projektant zieleni

Psycholog

Zadania:
 • diagnozowanie problemów dorosłych
 • prowadzenie poradnictwa 
 • trening asertywności,
 • zajęcia z komunikacji interpersonalnej,
 • autoprezentacja,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu zgodne z wymogami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, •
 • ukończone studia z zakresu psychologii,
 • mile widziane doświadczenie w pracy
 • znajomość narzędzi diagnostycznych,
 • samodzielność w działaniu, ale także umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność,
 • otwartość,
Oferujemy:
 • umowę cywilno prawną /rachunek

Projektant zieleni

Zadania: 
 • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych.
 • Ukończona szkoła średnia bądź wyższa z zakresu projektowania zieleni.
 • mile widziane doświadczenie w pracy 
 • samodzielność w działaniu, ale także umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność, 
 • otwartość,
Oferujemy:
 • umowę cywilno prawną /rachunek

Akapit nr 4 - brak tytułu

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV do 19 maja br. na adres: lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach Ul. Rynek 2, Brody, 68-343
 
Prosimy o umieszczenie w tytule e-maila lub na kopercie dopisku: "psycholog", „projektant zieleni” w zależności od stanowiska, którym są Państwo zainteresowani.
 
Osoby wybrane o wynikach naboru na w/w stanowiska zostaną poinformowane na stronie internetowej BIP www.bip.brody.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-05 09:41:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-05 09:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-02 14:32:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja, wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Brody

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 07.02.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w obrębie Brody, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

KOMUNIKAT

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Brodach przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli tych nieruchomości.

Nawigacja między stronami listy informacji