ˆ

Zamówienia poniżej 130 tys. zł

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rozstrzygnięcie - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”" Michalina Łajtar

Zmiany z dnia: 2021-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:09:30 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”" Michalina Łajtar
15:53:48 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”" Michalina Łajtar
14:19:51 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”" Michalina Łajtar
« powrót do poprzedniej strony