ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady ogólne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-20 08:44:39 przez Justyna Faber

Akapit nr - brak tytułu

Zasady ogólne korzystania z PSZOK
Adres:
ul. Kilińskiego 4
68-343 Brody
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 8.00 do 13.00
 
Aby oddać odpady do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie z Urzędem Gminy Brody datę i godzinę planowanej dostawy.
 
Osoby do kontaktu:
Beata Kindra
Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Tel. 68 371 21 55, wew. 204
Jan Nikrewicz
Kierownik referatu gospodarki komunalnej
Tel. 604 245 634 lub 68 371 20 78  (PSZOK)
 
Mieszkańcy  Gminy Brody, którzy uiścili opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
 
1. papier i tektura;
2. tworzywa sztuczne;
3. przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niebezpieczne;
4. metale;
5. szkło;
6. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
7. tekstylia i odzież,
8. zużyte opony – jeden komplet /rok od nieruchomości
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. igły i strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi;
11. zużyte baterie i akumulatory;
12. meble i odpady wielkogabarytowe;
13. odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady betonu i oraz  gruz betonowy z rozbiórek i remontów , zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne) – w niewielkiej ilości;
14. odpady problematyczne np. świetlówki, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje;
15. styropian budowlany, kasetony;
16. papa.
 
Proszę pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli są Państwo przedsiębiorcami PSZOK nie przyjmie od Państwa odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.Proszę pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Państwa stronie.
 
« powrót do poprzedniej strony