ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:24:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

O dofinansowanie kosztów nauki może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy.


W przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat uprawnionym do złożenia wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
 


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może się ubiegać osoba, która

 • w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie
 • posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON
 • posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 1.078,92 zł na jednego członka rodziny

Przyznana ze środków PFRON pomoc może obejmować:

 • zakup przedmiotów ułatwiających naukę
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej
 • koszty związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament) wykluczono zakup sprzętu komputerowego
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc może obejmować dodatkowo:

 • opłatę za naukę
 • zakwaterowanie
 • dojazd do szkoły


Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 • w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – 2000zł w ciągu jednego roku szkolnego.
 • w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 3.000zł (bez czesnego) lub 4.000zł z czesnym.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy składają w terminie do dnia 30 września 2008r.

wniosek w Urzędzie Gminy w Brodach pok. Nr 5.
Gmina na podstawie złożonych wniosków składa zbiorczy wniosek do PFRON.
 

« powrót do poprzedniej strony