ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:07:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Brody Nr XXXVIII/270/06 z dnia 5 października 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jeziory Wysokie, obejmującego działki numer: 29, 32, 28/1, 36/1, 39, 40, 42/3, 157 i część działki numer 156 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwietnia do 27 kwietnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, o godz. 11.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2007 r.

 

Wójt Gminy Brody                 

inż. Zbigniew Wilkowiecki    

 
« powrót do poprzedniej strony