ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2022 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-26 15:20:55 przez Michalina Łajtar

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji
 
 
Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2022 roku”.
 
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2022 roku.
 
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio pod adresem: Brody, ul. Kilińskiego 4 (siedziba dawnego ZGKiM).
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach: od 26.01.2022 r. do 09.02 2022 r.
 
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
 
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Jan Nikrewicz.

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony