ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:07:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


Działka nr 226 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku - część mieszkalna: 104,90 m2, część gospodarcza: 86,90 m2. Na działce nr 223/2 znajdują się zbiorniki bezodpływowe na ścieki. Brak przyłącza energetycznego oraz wodnego.
Ustanowiona jest służebność gruntowa, polegająca na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez drogę znajdującą się na działce nr 224 przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek nr 226 i 223/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.000 zł.
Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się kwotę 1.204 zł brutto za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz dokonanie wyceny.
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. działka przeznaczona była na tereny przemysłu, składów i budownictwa, rezerwa terenu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kwocie 900 zł płatne w kasie Urzędu Gminy w Brodach lub na konto Urzędu Gminy Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658 BZ WBK Lubsko do dnia 18.06.2007 r. do godz. 1400). Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2007 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Brodach, telefon nr (0–68)3712205 lub 3712155
 
« powrót do poprzedniej strony