ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:07:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.000 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki nieruchomość stanowi istniejący obiekt straży granicznej. Adaptacja obiektu z możliwością przebudowy i zmiany funkcji.
Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się kwotę 730 zł za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz dokonanie wyceny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kwocie 3.800 zł, płatne w kasie Urzędu Gminy w Brodach lub na konto Urzędu Gminy Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658 BZ WBK Lubsko do dnia 18.06.2007 r. do godz. 1400. Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Brodach, telefon nr (068)3712205 lub 3712155.
 
« powrót do poprzedniej strony