ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-30 13:41:40 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
 
·       Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Gminy Brody zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.brody.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.brody.pl.
 
·       Status pod względem zgodności
Strona internetowa bip.brody.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
Powód niezgodności:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
- kolor czcionek w pewnych miejscach jest nie wystarczająco kontrastowy
Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Poniżej link do informacji o dostępności tłumacza języka migowego
·       Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-06-30.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Brody.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-06-30
 
·       Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
1.   Publikacja strony bip.brody.pl – 2010-08-07
2.   Strona aktualizowana jest na bieżąco.
3.   Dostępna w serwisie bip.brody.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
§  [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
§  [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
§  [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
§  [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
§  [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
§  Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
§  Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
§  Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
§  Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
4.   Pod adresem [URL] dostępne są:
§  Dane teleadresowe siedziby: https://bip.brody.pl/23/Gmina_Brody/
§  Informacje o dostępności architektonicznej: https://bip.brody.pl/189/2106/Dostepnosc_architektoniczna/
§  Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: https://bip.brody.pl/191/Obsluga_osob_niepelnosprawnych/
§  Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl/
5.   Pod adresem https://bip.brody.pl/kontakt/0/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia po wybraniu w polu Adresat: Tomasz Paś, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
6.   Urząd Gminy Brody dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.brody.pl była na poziomie WCAG 2.1.
« powrót do poprzedniej strony