ˆ

Raporty i sprawozdania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport o Stanie Gminy Brody za 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-01 06:59:06 przez Tomasz Paś

Debata nad raportem o stanie Gminy Brody za 2020 rok

Na najbliższej sesji Rady Gminy Brody, t.j.  25 czerwca 2021 roku, odbędzie się debata nad Raportem Wójta o stanie Gminy Brody za 2020 rok, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, sytuacji związanej z pandemią. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Brody, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 r.
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Brody. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Brody przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Zgłoszenia mieszkańców Gminy Brody do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2021r. w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, w dniach w poniedziałek (w godzinach od 8.00 do 16.00) od wtorku do piątku (w godzinach od 7.30 do 15.30), na I piętrze, w pokoju numer 6 – Biuro Rady Gminy Brody.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony