ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 25.05.2020r. o godz. 9 00 w świetlicy OSP Brody w Brodach  odbędzie  się  posiedzenie  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 08:12:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 08:12:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21 08:12:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22.05.2020r. o godz. 9 00 w świetlicy OSP Brody, odbędzie  się  posiedzenie  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 08:10:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 08:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21 08:12:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

           W dniu 16.03.2020r. o godz. 1100, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XIII  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności GOPS oraz biblioteki.
8. Informacja o stanie służby zdrowia.
9. Analiza realizacji wniosków i uchwał za 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Jałowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi, oraz ustalenia wysokości  stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zachodnie Okolice Lubska”
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-10 12:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-10 12:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 13:58:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9.03.2020r. o godz. 9 00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-03 08:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-03 08:19:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03 09:19:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 6.03.2020r. o godz. 9 00 w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-03 08:18:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-03 08:18:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03 09:18:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.01.2020r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz podsumowanie prac komisji za 2019r.
7. Informacja na temat oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych..
8. Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za 2019r
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020r
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku
 energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dla dróg których zarządcą jest Gmina Brody.
12. Podjęcie  uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-21 09:18:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-21 09:18:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 09:18:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie  się w sali OSP Brody w dniu 17.01.2020r. o godz. 9 00.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-14 10:05:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-14 10:05:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14 10:05:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,  odbędzie się w świetlicy OSP Brody, w dniu 16.01.2020r.
o godz. 9 00
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 11:52:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 11:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 11:52:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W  dniu 20.12.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XI  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz radnego powiatowego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
8.Promocja Gminy i pozyskiwanie środków unijnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia planu pracy Rady Gminy
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego  na 2020  rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2019/2020
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2020r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brody na 2020 – 2034.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2019-2034
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-17 09:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-17 09:40:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 09:05:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28.11.2019r. o godz. 900  w świetlicy OSP Brody, odbędzie  się  posiedzenie  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 08:14:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 08:14:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20 08:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji