ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20.05.2019r o godz. 9 00 w sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 15:14:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 15:14:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13 15:14:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.04.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  VI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Analiza potrzeb dzieci niepełnosprawnych
8. Informacja o stanie zaplanowanych inwestycji.
9. Środki pomocowe współpraca z zagranicą.
10. Sprawozdanie z realizacji w 2018r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień.
12. Podjęcie uchwały w spr. zmiany w zał. do Uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
13. Podjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia  28 .03. 2019r. w spr. zarządzenia  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Interpelacje i zapytania  radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-25 08:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-25 08:33:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28 09:52:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18.04.2019r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-09 08:59:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-09 08:59:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09 08:59:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 15.04.2019r. o godz. 900 w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-09 08:57:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-09 08:57:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09 08:57:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28.03.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody. odbędzie się V Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  V Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja z przeprowadzonych wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.
6. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o stanie służby zdrowia.
9. Informacja z działalności GOPS oraz bibliotek i świetlic za 2018r.
10. Informacja o działalności kompleksu sportowego ”Orlik”.
11. Analiza realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2019r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalny - mi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brody.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubrza.
19. Interpelacje i zapytania  radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-26 09:31:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-26 09:31:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-26 09:31:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 19.02.2019r o godz. 900  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-14 09:50:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-14 09:50:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14 09:50:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenie dla radnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

                W dniu 18.02.2019r. o godz. 900   w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się szkolenie dla radnych  na  temat   "Prawa  i obowiązki  radnego".
Program szkolenia:
1. Prawa i obowiązki radnych.
2. Status prawny radnego a ochrona funkcjonariusza publicznego - aspekt praktyczny (zniewaga, groźba, pomówienie itp.).
3. Kwestia zatrudnienia a otrzymanie mandatu radnego (m.in. urlopy bezpłatne, zwolnienia na sesje rady, wysokość wynagrodzenia).
4. Ograniczenia i zakazy w działalności gospodarczej (pojęcie wykorzystywania mienia gminy/miasta/powiatu/województwa - przykłady z praktyki).
5. Procedura absolutoryjna
6. Ochrona danych osobowych w toku prac komisji i całej rady
7. Uchwały rady – zasada i procedury ustanawiania przez radę aktów prawa miejscowego.
8. Obrady Rady - transmisja i utrwalanie oraz przebieg sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej.
9. Prawa i obowiązki radnego - m.in. czy radny ma obowiązek bycia członkiem komisji, czy będąc na zwolnieniu lekarskim radny może uczestniczyć w posiedzeniach Rady?
10. Wydawanie poleceń służbowych przez nowego przewodniczącego Rady pracownikom Biura Rady (kiedy, w jakim zakresie, kto jest zwierzchnikiem służbowym, rozwianie wątpliwości w związku ze zmianami).
11. Skarga na działalność Rady w kontekście kpa, komu przysługuje?
12. Uchwała w sprawie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej - wnoszenie poprawek - procedura.
13. Co powinien a co musi wiedzieć radny, aby prawidłowo ocenić działalność gminy, powiatu, województwa:
- zadania jednostek samorządu terytorialnego, jawność finansów publicznych,
- organy nadzoru nad działalnością jst.
14. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w działalności pracy radnego w oparciu o doświadczenia kontrolne inspektora RIO.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 15:04:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-14 09:49:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14 09:49:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.01.2019r. o godz. 1000, w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z realizacji  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8 .Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich”
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Zasieki
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Wierzchno
13..Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Suchodół
14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Nabłoto
15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Marianka
16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Kumiałtowice
17. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Koło
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jasienica
19 .Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Janiszowice
20. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jałowice
21. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jeziory Dolne
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jeziory Wysokie
23. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Grodziszcze
24. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Datyń
25. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Brody
26. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Biecz
27. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom  pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
31. Sprawy różne.
32. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-29 10:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-29 10:03:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 10:03:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

            W dniu 27.12.2018r. o godz.  1000,   w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się III Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  III Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5 Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programemPosiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie -  zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie -  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania  na lata  2019 – 2023.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie -   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019r.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Kom.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy  Komisji Oświaty, Spraw Społ.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody
15. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
16. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018r.
18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
19. Interpelacje i zapytania  radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-20 14:03:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-20 14:04:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-20 14:04:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12.12.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-06 14:48:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-06 14:48:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06 14:48:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji