ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.01.2019r. o godz. 1000, w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z realizacji  wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8 .Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich”
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Zasieki
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Wierzchno
13..Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Suchodół
14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Nabłoto
15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Marianka
16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Kumiałtowice
17. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Koło
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jasienica
19 .Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Janiszowice
20. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jałowice
21. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jeziory Dolne
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Jeziory Wysokie
23. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Grodziszcze
24. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Datyń
25. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Brody
26. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu sołectwa Biecz
27. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom  pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
31. Sprawy różne.
32. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-29 10:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-29 10:03:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 10:03:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

            W dniu 27.12.2018r. o godz.  1000,   w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się III Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  III Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5 Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programemPosiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie -  zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie -  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania  na lata  2019 – 2023.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie -   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019r.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Kom.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy  Komisji Oświaty, Spraw Społ.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody
15. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
16. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018r.
18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
19. Interpelacje i zapytania  radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-20 14:03:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-20 14:04:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-20 14:04:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12.12.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-06 14:48:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-06 14:48:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06 14:48:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 11.12.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-06 14:47:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-06 14:47:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06 14:48:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                 W dniu 29.11.2018r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie się II Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. .Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) powołania Komisji Rewizyjnej
    b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    c) powołania stałych komisji rady Gminy Brody, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych,
    d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-25 18:00:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-25 18:00:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-25 18:00:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22 listopada 2018r. o godz. 1000, w sala nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się I Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji.
3. Sprawdzenie obecności
4. Ślubowanie radnych
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór przewodniczącego rady gminy.
   a/ podjęcie uchwały w spr. wyboru przewodniczącego Rady Gminy Brody
7. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
    a/ podjęcie uchwały w spr. wyboru wiceprzewodniczącego (ych) Rady Gminy Brody.
8. Ślubowanie Wójta
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-20 10:00:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-20 10:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20 10:00:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji