ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XL Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-22 11:30:51 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

XL Sesję Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.03.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XL Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja  o działalności kompleksu sportowego „Orlik” i „Zjednoczeni Brody”.
8. Informacja o działalności GOPS za 2022r.
9. Analiza realizacji wniosków komisji za 2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Brody
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomościach albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na ternie gminy Brody
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2023 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/20 Rady Gminy Brody z dnia 16.03.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Brody
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie bezprzetargowym
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Wolne wnioski i informację. 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 11:30:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 11:30:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 11:53:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony