ˆ

2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Gminnej Komisji w Brodach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosława Dudziak

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Brody w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 3 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Brodach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.
 
 1. KOWALCZUK Ryszard Stanisław, lat 41,
  • wykształcenie wyższe,
  • zam. Jeziory Wysokie
  • zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY BRODY
  • nie należy do partii politycznej
 2. WILKOWIECKI Zbigniew Hubert, lat 55,
  • wykształcenie Wyższe,
  • zam. Zasieki
  • zgłoszony przez KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO
  • nie należy do partii politycznej
 3. WOJCIECHOWSKA Ewa Lucyna, lat 49,
  • wykształcenie Średnie, zam. Brożek
  • zgłoszona przez KWW ZR
  • nie należy do partii politycznej
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosława Dudziak
 

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRODACH z dnia 3 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Brodach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Brodach z dnia 3 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Brodach podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
W wyniku przeprowadzonego w dniu 03.11.2010r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:
 
 • Numer 12 – KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO
 • Numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZMIEŃMY RAZEM
 • Numer 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY BRODY
 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosława Dudziak