ˆ

Analiza

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Poziom recyklingu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-10 11:11:42 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
W związku ze zmianą terminów związanych ze sporządzeniem sprawozdań dot. osiągnięcia wymaganych poziomówodzysku i recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, dane te zostaną przekazane w terminie do 31 października 2020r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony