ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt

Załączniki

  • PGN (PDF, 1.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Miklaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Miklaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-08 09:05:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-08 09:06:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-08 13:46:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2016r.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie  rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2016r.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 8.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19 października 2015 roku do 30 października  2015 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października  2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Halina Wysługocka.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-15 12:56:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-15 12:57:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-15 12:58:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 6.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 16 lutego 2015 roku do 2 marca 2015 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Sylwia Klepadło.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-16 14:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-16 14:53:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-16 14:53:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt uchwały

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na  2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-11 06:54:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-11 06:56:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-11 06:56:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-11 06:49:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-11 06:49:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-11 06:49:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji