ˆ

Konsultacje społeczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-27 10:54:20 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku
Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji
 
Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku”.
 
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 540 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.brody.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2 pokój nr 7.
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach:
od 27 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wojciech Gwoździński.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony