ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 589.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.9 KiB)
 • Unieważnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 194.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 632.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1013.7 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 438.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 481.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 606.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1021.4 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 437.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-28 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody – Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 360 KiB)
 • SIWZ (PDF, 629.9 KiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 287.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-05 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 539.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 933 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 252.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 292.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-01-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-14 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 278.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 706 KiB)
 • decyzja 54-2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 313 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 628.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-26 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 458.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 693.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 312.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 246.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-21 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 294.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 729.6 KiB)
 • zamówienie (ZIP, 308.5 MiB)
 • specyfikacja drogowa (PDF, 809 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 358.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-09 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (lokale socjalne) oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w m. Zasieki gm. Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 287 KiB)
 • SIWZ (PDF, 563.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 245.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (PDF, 175.3 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 323.3 KiB)
 • załącznik nr 4 -Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu (PDF, 176.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 221.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 178.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY (PDF, 348.6 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 30.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 4.3 MiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 473.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2016-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017 z terenu Gminy Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 200.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 177.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta (PDF, 73.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 401.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (PDF, 316.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU (PDF, 288.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (PDF, 126 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - INFORMACJA WYKONAWCY (PDF, 224 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA na dowożenie niepełnosprawnych uczniów (PDF, 191.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji