ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-13 2018-03-28 09:45:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody – Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 360 KiB)
 • SIWZ (PDF, 629.9 KiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 287.6 KiB)
2 2018-02-15 2018-03-05 09:45:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 539.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 933 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 252.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 292.4 KiB)
3 2018-01-30 2018-02-14 09:45:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego unieważniony
 • ogloszenie (PDF, 278.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 706 KiB)
 • decyzja 54-2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 313 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 628.4 KiB)
4 2017-05-11 2017-05-26 09:45:00 Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 458.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 693.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 312.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 246.6 KiB)
5 2017-02-28 2017-03-21 09:45:00 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 294.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 729.6 KiB)
 • zamówienie (ZIP, 308.5 MiB)
 • specyfikacja drogowa (PDF, 809 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 358.3 KiB)
6 2016-07-22 2016-08-09 09:45:00 Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (lokale socjalne) oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w m. Zasieki gm. Brody unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 287 KiB)
 • SIWZ (PDF, 563.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 245.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (PDF, 175.3 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 323.3 KiB)
 • załącznik nr 4 -Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu (PDF, 176.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 221.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 178.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY (PDF, 348.6 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 30.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 4.3 MiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 473.8 KiB)
7 2016-07-19 2016-07-28 10:00:00 Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017 z terenu Gminy Brody unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 200.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 177.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta (PDF, 73.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 401.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (PDF, 316.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU (PDF, 288.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (PDF, 126 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - INFORMACJA WYKONAWCY (PDF, 224 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA na dowożenie niepełnosprawnych uczniów (PDF, 191.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.7 KiB)
8 2016-01-12 2016-02-11 12:00:00 Organizacja i koordynacja imprezy plenerowej „Biesiada w Brodach 2016" unieważniony
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie i koordynację imprezy plenerowej „Biesiada w Brodach 2016” (PDF, 163.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie i koordynację imprezy plenerowej (PDF, 275.7 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (RTF, 122.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 (RTF, 113 KiB)
 • Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze - załącznik nr 3 (RTF, 120.1 KiB)
 • Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty - załącznik nr 4 (RTF, 125.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 65.3 KiB)
9 2015-07-30 2015-08-14 11:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic: Wolności, Szkolnej i Plac Zamkowy w miejscowości Brody wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym unieważniony
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 214 KiB)
 • Wzór oferty (RTF, 51.6 KiB)
 • Wzór umowy (RTF, 89.6 KiB)
 • mapka (JPG, 174.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 174.8 KiB)
10 2015-06-10 2015-06-25 10:00:00 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody unieważniony
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 120.9 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 132.4 KiB)
 • OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 122.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 53.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu