ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 588636
Co i jak załatwić 285883
Druki do pobrania 226696
Wydziały 204222
Sołectwa w Gminie 38176
Wnioski 8692
Gminne jednostki organizacyjne 35382
Opłaty Skarbowe 14767
Gmina Brody 30713
Podstawa prawna 8168
Rada Gminy 912
Statut Gminy 7487
Liczba mieszkańców 6839
Strategia rozwoju 6575
Studium uwarkowań 5107
Urząd Gminy 41581
Regulamin organizacyjny 3334
Nasz ORLIK 2358
Aktualności 11649
Godziny otwarcia 8858
Porady prawne 5079
Akty prawne 529411
Uchwały Rady Gminy 998534
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 555
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 303810
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1083643
Zarządzenia Kierownika Urzędu 22721
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 182146
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 20341
Karty informacyjne 1182
2014 1126
A 7270
B 6923
E 10706
I 19318
2015 1088
A 6390
B 10181
E 7378
I 25538
2016 83844
2017 3428
2018 5460
Azbest 40072
Mikroinstalacje 3981
Ewidencja zezwoleń 8814
Rejestr działalności regulowanej 17453
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 3589
Zawiadomienie 2888
Ogłoszenia 3243
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2476
Program ochrony środowiska 383
Ogłoszenia 97571
Komunikaty 19324
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 16685
Archiwum do 01.09.2010 204803
Informacje o wywieszeniu wykazów 81635
Łowiectwo 101
Obwieszczenia 1662
Aktualności 209
Planowanie przestrzenne 44119
Rada Gminy 45620
Aktualności 354
Uchwały Rady Gminy 248031
Imienne wykazy głosowań 380
Skład osobowy Komisji 15935
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 6753
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 6587
Komisja Rewizyjna 16725
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 62
Komisja Budżetu i Rolnictwa 36860
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 59793
Komisja Doraźna 2101
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 43134
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 34146
Nagrania sesji 35450
Druki do pobrania 1362
Oświadczenia majątkowe 4289
Formularz interpelacji 3107
Wykazy 13370
Sprawozdanie z wykonania budżetu 82699
Sprawozdawczość kwartalna 32526
Opinie RIO 78866
Organizacje pozarządowe 4160
Aktualności 4669
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 96453
Konkursy sportowe 42604
Konsultacje społeczne 25302
Analiza jakości wody 3421
Biecz 7309
Brody 8158
Marianka 4232
Zasieki 5952
Koło 1946
Oświadczenia majątkowe 257177
Zamówienia Publiczne 326744
Plan postępowań 2747
Zamówienia do 30 000 Euro 33426
Ogłoszenia o pracy 35507
Aktualne 10424
W toku 20248
Wyniki 85254
Przetargi nieruchomości 191009
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12717
Wybory 0
Sejm, Senat 43007
Wybory samorządowe 114540
2014 2149
2010 1617
Referendum Gminne 47729
Wybory uzupełniające 63910
Prezydenta RP 27908
Parlament Europejski 26159
Referenda 15750
RODO 410
Gospodarka odpadami 7508
Ogłoszenia 25006
Opłaty 15482
Harmonogram odbioru 17896
Deklaracje 7176
Informacje ogólne 13652
Materiały informacyjne 6496
Uchwały 14665
Analiza 6899
PSZOK 4395
Rejestr Instytucji Kultury 5585
Dokumenty do pobrania 8796
Kontrole 3907
Petycje 5577
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3310

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1297
Redakcja biuletynu 7720
Rejestr zmian 1878390
Mapa serwisu 7023
Statystyki 7520
Strona główna 25716
Adresy i Telefony 16474

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach