ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 649766
Co i jak załatwić 311323
Druki do pobrania 247811
Wydziały 225145
Sołectwa w Gminie 40189
Wnioski 9452
Gminne jednostki organizacyjne 36644
Opłaty Skarbowe 15217
Gmina Brody 31870
Podstawa prawna 8397
Rada Gminy 912
Statut Gminy 7831
Liczba mieszkańców 7106
Strategia rozwoju 6934
Studium uwarkowań 5403
Urząd Gminy 44455
Regulamin organizacyjny 3571
Nasz ORLIK 2549
Aktualności 12621
Godziny otwarcia 9617
Porady prawne 5537
Akty prawne 605729
Uchwały Rady Gminy 1106710
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 556
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 323195
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1180733
Zarządzenia Kierownika Urzędu 23981
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 196189
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 21265
Karty informacyjne 1285
2014 1233
A 7962
B 7517
E 11627
I 21004
2015 1163
A 6965
B 11022
E 7966
I 28032
2016 96258
2017 3893
2018 12265
2019 2022
Azbest 43463
Mikroinstalacje 4249
Ewidencja zezwoleń 9219
Rejestr działalności regulowanej 18976
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 3926
Zawiadomienie 3151
Ogłoszenia 3742
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2993
Program ochrony środowiska 891
Ogłoszenia 102514
Komunikaty 20412
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 17680
Archiwum do 01.09.2010 218387
Informacje o wywieszeniu wykazów 91804
Łowiectwo 195
Obwieszczenia 4898
Aktualności 553
Planowanie przestrzenne 46336
Rada Gminy 48297
Aktualności 2052
Uchwały Rady Gminy 267974
Imienne wykazy głosowań 3853
Interpelacje i zapytania Radnych 613
Skład osobowy Komisji 17239
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 8174
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 7715
Komisja Rewizyjna 17906
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 337
Komisja Budżetu i Rolnictwa 39600
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 63766
Komisja Doraźna 2191
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 46991
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 36595
Nagrania sesji 38670
Druki do pobrania 1476
Oświadczenia majątkowe 4798
Formularz interpelacji 3374
Wykazy 13925
Sprawozdanie z wykonania budżetu 86636
Sprawozdawczość kwartalna 35497
Opinie RIO 84809
Organizacje pozarządowe 4686
Aktualności 5750
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 115
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 104088
Konkursy sportowe 48441
Konsultacje społeczne 28295
Analiza jakości wody 3831
Biecz 8233
Brody 9164
Marianka 4755
Zasieki 6742
Koło 2217
Oświadczenia majątkowe 288405
Zamówienia Publiczne 353537
Plan postępowań 3189
Zamówienia do 30 000 Euro 41851
Ogłoszenia o pracy 38429
Aktualne 11398
W toku 22285
Wyniki 93795
Przetargi nieruchomości 208228
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13097
Wybory 0
Sejm, Senat 45416
Wybory samorządowe 122389
2014 5919
2010 3841
Referendum Gminne 50547
Wybory uzupełniające 68398
Prezydenta RP 29661
Parlament Europejski 502
Referenda 17156
RODO 991
Gospodarka odpadami 7951
Ogłoszenia 27428
Opłaty 16698
Harmonogram odbioru 19887
Deklaracje 7617
Informacje ogólne 14505
Materiały informacyjne 7345
Uchwały 15806
Analiza 7780
PSZOK 4836
Rejestr Instytucji Kultury 6000
Dokumenty do pobrania 9576
Kontrole 4261
Petycje 6271
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3652

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1297
Redakcja biuletynu 7974
Rejestr zmian 2051000
Mapa serwisu 7284
Statystyki 7775
Strona główna 26981
Adresy i Telefony 17090

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach