Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 824316
Co i jak załatwić 368759
Druki do pobrania 297793
Wydziały 271096
Podatki i opłaty 726
Sołectwa w Gminie 46372
Wnioski 11924
Gminne jednostki organizacyjne 40275
Opłaty Skarbowe 16256
Gmina Brody 34440
Podstawa prawna 9151
Rada Gminy 943
Statut Gminy 8745
Liczba mieszkańców 7805
Strategia rozwoju 7928
Studium uwarkowań 6126
Urząd Gminy 53440
Regulamin organizacyjny 4224
Raporty i sprawozdania 698
Nasz ORLIK 2864
Aktualności 15347
Godziny otwarcia 11810
Porady prawne 6497
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 242963
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 23839
Karty informacyjne 1428
2014 1385
A 9602
B 9074
E 14057
I 25278
2015 1310
A 8343
B 13216
E 9535
I 34202
2016 128800
2017 4929
2018 34764
2019 22604
Azbest 55014
Mikroinstalacje 4873
Ewidencja zezwoleń 10386
Rejestr działalności regulowanej 23492
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4730
Zawiadomienie 3818
Ogłoszenia 5203
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 4055
Program ochrony środowiska 2382
Usuwanie drzew i krzewów 591
Ogłoszenia 116464
Komunikaty 23533
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 20610
Archiwum do 01.09.2010 257997
Informacje o wywieszeniu wykazów 124093
Łowiectwo 352
Obwieszczenia 14244
Aktualności 2147
Planowanie przestrzenne 52727
Akty prawne 831612
Uchwały Rady Gminy 1372692
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 580
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 364373
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1440772
Zarządzenia Kierownika Urzędu 27937
Rada Gminy 55363
Aktualności 10279
Uchwały Rady Gminy 307554
Imienne wykazy głosowań 23954
Interpelacje i zapytania Radnych 2103
Skład osobowy Komisji 21449
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 14028
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 12845
Komisja Rewizyjna 21730
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1012
Komisja Budżetu i Rolnictwa 50496
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 79163
Komisja Doraźna 2337
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 60535
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 46212
Nagrania sesji 50106
Druki do pobrania 1652
Oświadczenia majątkowe 6311
Formularz interpelacji 3971
Wykazy 14907
Sprawozdanie z wykonania budżetu 99580
Sprawozdawczość kwartalna 45154
Opinie RIO 101840
Organizacje pozarządowe 5972
Aktualności 10456
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 880
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 128117
Konkursy sportowe 61723
Konsultacje społeczne 36929
Analiza jakości wody 4717
Biecz 10693
Brody 11906
Marianka 6268
Zasieki 8781
Koło 2874
Zamówienia Publiczne 413539
Plan postępowań 4716
Oświadczenia majątkowe 367203
Ogłoszenia o pracy 43859
Aktualne 13524
W toku 27156
Wyniki 114819
Zamówienia do 30 000 Euro 61698
Przetargi nieruchomości 244873
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13966
Wybory 0
Sejm, Senat 54227
Wybory samorządowe 147198
2014 20144
2010 14714
Referendum Gminne 58372
Wybory uzupełniające 82185
Prezydenta RP 34778
Parlament Europejski 8665
Referenda 20492
Gospodarka odpadami 8463
Ogłoszenia 34648
Opłaty 20074
Harmonogram odbioru 25818
Deklaracje 8807
Informacje ogólne 17110
Materiały informacyjne 9747
Uchwały 19281
Analiza 10573
PSZOK 5861
RODO 2647
Rejestr Instytucji Kultury 7167
Kontrole 5068
Dokumenty do pobrania 11509
Petycje 8736
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4451

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8437
Rejestr zmian 2587617
Mapa serwisu 7742
Statystyki 8232
Strona główna 31236
Adresy i Telefony 18438