ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 619315
Co i jak załatwić 298840
Druki do pobrania 237673
Wydziały 215453
Sołectwa w Gminie 39240
Wnioski 9085
Gminne jednostki organizacyjne 36044
Opłaty Skarbowe 15010
Gmina Brody 31349
Podstawa prawna 8302
Rada Gminy 912
Statut Gminy 7678
Liczba mieszkańców 6982
Strategia rozwoju 6771
Studium uwarkowań 5266
Urząd Gminy 43038
Regulamin organizacyjny 3473
Nasz ORLIK 2467
Aktualności 12176
Godziny otwarcia 9267
Porady prawne 5321
Akty prawne 563089
Uchwały Rady Gminy 1051760
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 556
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 312592
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1130381
Zarządzenia Kierownika Urzędu 23415
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 189215
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 20845
Karty informacyjne 1241
2014 1186
A 7636
B 7249
E 11200
I 20173
2015 1135
A 6687
B 10618
E 7679
I 26849
2016 90553
2017 3678
2018 8913
2019 359
Azbest 41842
Mikroinstalacje 4118
Ewidencja zezwoleń 9043
Rejestr działalności regulowanej 18275
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 3791
Zawiadomienie 3032
Ogłoszenia 3487
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2788
Program ochrony środowiska 641
Ogłoszenia 100186
Komunikaty 19884
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 17208
Archiwum do 01.09.2010 211976
Informacje o wywieszeniu wykazów 86766
Łowiectwo 161
Obwieszczenia 3303
Aktualności 335
Planowanie przestrzenne 45250
Rada Gminy 47048
Aktualności 1184
Uchwały Rady Gminy 257203
Imienne wykazy głosowań 1632
Interpelacje i zapytania Radnych 303
Skład osobowy Komisji 16656
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 7484
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 7179
Komisja Rewizyjna 17328
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 207
Komisja Budżetu i Rolnictwa 38333
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 61885
Komisja Doraźna 2155
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 45072
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 35443
Nagrania sesji 37017
Druki do pobrania 1429
Oświadczenia majątkowe 4560
Formularz interpelacji 3249
Wykazy 13688
Sprawozdanie z wykonania budżetu 84690
Sprawozdawczość kwartalna 34025
Opinie RIO 81895
Organizacje pozarządowe 4441
Aktualności 5181
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 26
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 100122
Konkursy sportowe 45588
Konsultacje społeczne 26921
Analiza jakości wody 3652
Biecz 7820
Brody 8716
Marianka 4515
Zasieki 6384
Koło 2106
Oświadczenia majątkowe 272893
Zamówienia Publiczne 339756
Plan postępowań 3001
Zamówienia do 30 000 Euro 37762
Ogłoszenia o pracy 36986
Aktualne 10869
W toku 21221
Wyniki 89226
Przetargi nieruchomości 199404
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12927
Wybory 0
Sejm, Senat 44329
Wybory samorządowe 118539
2014 3907
2010 2793
Referendum Gminne 49263
Wybory uzupełniające 66328
Prezydenta RP 28819
Parlament Europejski 26971
Referenda 16523
RODO 726
Gospodarka odpadami 7779
Ogłoszenia 26246
Opłaty 16147
Harmonogram odbioru 19003
Deklaracje 7425
Informacje ogólne 14100
Materiały informacyjne 6940
Uchwały 15260
Analiza 7373
PSZOK 4619
Rejestr Instytucji Kultury 5803
Dokumenty do pobrania 9250
Kontrole 4099
Petycje 5962
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3497

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1297
Redakcja biuletynu 7863
Rejestr zmian 1960318
Mapa serwisu 7166
Statystyki 7664
Strona główna 26452
Adresy i Telefony 16801

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach