Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 688829
Co i jak załatwić 325853
Druki do pobrania 260713
Wydziały 237481
Sołectwa w Gminie 41464
Wnioski 9943
Gminne jednostki organizacyjne 37361
Opłaty Skarbowe 15482
Gmina Brody 32464
Podstawa prawna 8567
Rada Gminy 912
Statut Gminy 8041
Liczba mieszkańców 7298
Strategia rozwoju 7166
Studium uwarkowań 5569
Urząd Gminy 46317
Regulamin organizacyjny 3739
Raporty i sprawozdania 160
Nasz ORLIK 2671
Aktualności 13273
Godziny otwarcia 10123
Porady prawne 5775
Akty prawne 669811
Uchwały Rady Gminy 1180500
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 334587
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1251211
Zarządzenia Kierownika Urzędu 24827
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 206716
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 21831
Karty informacyjne 1325
2014 1274
A 8368
B 7908
E 12223
I 22092
2015 1208
A 7331
B 11587
E 8344
I 29570
2016 104185
2017 4164
2018 17356
2019 5370
Azbest 45828
Mikroinstalacje 4387
Ewidencja zezwoleń 9471
Rejestr działalności regulowanej 19966
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4115
Zawiadomienie 3325
Ogłoszenia 4075
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3272
Program ochrony środowiska 1258
Usuwanie drzew i krzewów 68
Ogłoszenia 105820
Komunikaty 21146
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 18344
Archiwum do 01.09.2010 227778
Informacje o wywieszeniu wykazów 99117
Łowiectwo 237
Obwieszczenia 6898
Aktualności 858
Planowanie przestrzenne 47662
Rada Gminy 49870
Aktualności 3532
Uchwały Rady Gminy 278762
Imienne wykazy głosowań 7532
Interpelacje i zapytania Radnych 979
Skład osobowy Komisji 18050
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 9262
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 8627
Komisja Rewizyjna 18699
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 491
Komisja Budżetu i Rolnictwa 41841
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 66591
Komisja Doraźna 2233
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 49634
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 38459
Nagrania sesji 40898
Druki do pobrania 1524
Oświadczenia majątkowe 5086
Formularz interpelacji 3535
Wykazy 14209
Sprawozdanie z wykonania budżetu 89397
Sprawozdawczość kwartalna 37553
Opinie RIO 88605
Organizacje pozarządowe 4979
Aktualności 6710
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 302
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 109240
Konkursy sportowe 51790
Konsultacje społeczne 30126
Analiza jakości wody 4048
Biecz 8801
Brody 9808
Marianka 5129
Zasieki 7206
Koło 2389
Oświadczenia majątkowe 309435
Zamówienia Publiczne 370083
Plan postępowań 3565
Zamówienia do 30 000 Euro 46566
Ogłoszenia o pracy 40058
Aktualne 11994
W toku 23602
Wyniki 99520
Przetargi nieruchomości 218357
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13301
Wybory 0
Sejm, Senat 46877
Wybory samorządowe 127631
2014 8842
2010 5932
Referendum Gminne 52301
Wybory uzupełniające 71555
Prezydenta RP 30826
Parlament Europejski 2167
Referenda 17917
RODO 1388
Gospodarka odpadami 8147
Ogłoszenia 29083
Opłaty 17484
Harmonogram odbioru 21169
Deklaracje 7895
Informacje ogólne 15107
Materiały informacyjne 7911
Uchwały 16530
Analiza 8447
PSZOK 5079
Rejestr Instytucji Kultury 6260
Dokumenty do pobrania 10035
Kontrole 4495
Petycje 6795
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3822

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1302
Redakcja biuletynu 8149
Rejestr zmian 2165376
Mapa serwisu 7442
Statystyki 7920
Strona główna 27797
Adresy i Telefony 17417