Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 743395
Co i jak załatwić 344723
Druki do pobrania 277648
Wydziały 253020
Podatki i opłaty 250
Sołectwa w Gminie 43450
Wnioski 10679
Gminne jednostki organizacyjne 38519
Opłaty Skarbowe 15769
Gmina Brody 33234
Podstawa prawna 8794
Rada Gminy 919
Statut Gminy 8330
Liczba mieszkańców 7517
Strategia rozwoju 7470
Studium uwarkowań 5797
Urząd Gminy 49255
Regulamin organizacyjny 3946
Raporty i sprawozdania 362
Nasz ORLIK 2738
Aktualności 14083
Godziny otwarcia 10771
Porady prawne 6041
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 220289
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 22620
Karty informacyjne 1363
2014 1316
A 8872
B 8373
E 12974
I 23414
2015 1253
A 7742
B 12249
E 8813
I 31472
2016 114353
2017 4476
2018 24394
2019 10734
Azbest 49538
Mikroinstalacje 4572
Ewidencja zezwoleń 9855
Rejestr działalności regulowanej 21361
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 4364
Zawiadomienie 3517
Ogłoszenia 4497
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 3610
Program ochrony środowiska 1693
Usuwanie drzew i krzewów 262
Ogłoszenia 110147
Komunikaty 22130
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 19240
Archiwum do 01.09.2010 240130
Informacje o wywieszeniu wykazów 109238
Łowiectwo 277
Obwieszczenia 9493
Aktualności 1313
Planowanie przestrzenne 49633
Akty prawne 737597
Uchwały Rady Gminy 1262122
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 579
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 345991
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1330723
Zarządzenia Kierownika Urzędu 26086
Rada Gminy 52115
Aktualności 5845
Uchwały Rady Gminy 289883
Imienne wykazy głosowań 13424
Interpelacje i zapytania Radnych 1418
Skład osobowy Komisji 19468
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 11225
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 10342
Komisja Rewizyjna 19943
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 696
Komisja Budżetu i Rolnictwa 45309
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 71791
Komisja Doraźna 2271
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 54180
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 41561
Nagrania sesji 44629
Druki do pobrania 1577
Oświadczenia majątkowe 5562
Formularz interpelacji 3704
Wykazy 14466
Sprawozdanie z wykonania budżetu 93364
Sprawozdawczość kwartalna 40590
Opinie RIO 93853
Organizacje pozarządowe 5338
Aktualności 8091
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 517
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 116514
Konkursy sportowe 55744
Konsultacje społeczne 32686
Analiza jakości wody 4303
Biecz 9584
Brody 10641
Marianka 5585
Zasieki 7814
Koło 2578
Zamówienia Publiczne 388695
Plan postępowań 4003
Oświadczenia majątkowe 333867
Ogłoszenia o pracy 41590
Aktualne 12542
W toku 25058
Wyniki 106136
Zamówienia do 30 000 Euro 52530
Przetargi nieruchomości 229667
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13560
Wybory 0
Sejm, Senat 48867
Wybory samorządowe 135321
2014 13304
2010 9384
Referendum Gminne 54802
Wybory uzupełniające 75778
Prezydenta RP 32425
Parlament Europejski 4762
Referenda 18901
Gospodarka odpadami 8245
Ogłoszenia 31293
Opłaty 18431
Harmonogram odbioru 23000
Deklaracje 8250
Informacje ogólne 15875
Materiały informacyjne 8637
Uchwały 17644
Analiza 9275
PSZOK 5372
RODO 1868
Rejestr Instytucji Kultury 6599
Kontrole 4710
Dokumenty do pobrania 10581
Petycje 7470
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4058

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1321
Redakcja biuletynu 8248
Rejestr zmian 2329295
Mapa serwisu 7580
Statystyki 8047
Strona główna 29130
Adresy i Telefony 17811